Kineziološki fakultet Split

Ankete, upitnici, postupci

Kvaliteta
O Fakultetu

Anketni upitnik samovrednovanja nastavnog rada

Studentsko vrednovanje nastavnog rada

Studentska anketa na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu počela se provoditi akademske godine 2008./09. Cilj provođenja ove ankete je ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

         Rezultati ankete

2008-2009-1   2008-2009-2   2009-2010-1  2009-2010-2   2010-2011-1   2010-2011-2   2011-2012-1   2011-2012-2   2012-2013-1   2012-2013-2   2013-2014-1   2013-2014-2   2014-2015-1   2014-2015-2 2015-2016-1 2015-2016-2 2016-2017-1 2016-2017-2 2017-2018-1 2017-2018-2 2018-2019-1 2018-2019-1 eng 2018-2019-2 2018-2019-2 eng 2020-2021-1 2020-2021-2 2020-2021-eng 2021-2022-1, 2021-2022-2, 2021-2022-1 eng, 2021-2022-2 eng, 2022-2023-1, 2022-2023-2, 2022-2023-1 eng

 

Studentsko vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi

Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti.

         Rezultati ankete

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-22, 2022-23

 

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.

         Rezultati ankete

2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019/2020 2020-21, 2021-22, 2022-23

 

Analiza uspješnosti studiranja na Sveučilištu u Splitu

Analiza uspješnosti studiranja provodi se s ciljem utvrđivanja uspješnosti polaganja ispita i uspješnosti završavanja studija kako bi se utvrdila dinamika studiranja na Sveučilištu i kritične točke nastavnog procesa zbog kojih dolazi do problema te pronalaženje najboljeg načina za njihovo otklanjanje.

         Rezultati analize

2012-2013 i 2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 2017-2018 2018/2019 2019/2020 2020-21, 2021-22

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content