kineziološki fakultet u splitu

Kontakt podaci

Prof. dr. sc. Saša Krstulović – voditelj Odsjeka stručnih studija

E-mail: sasa@kifst.hr

Tel: 021/302 411

E-mail podaci svih nastavnika

Završetkom preddiplomskog stručnog studija kineziologije studenti stječu 180 ECTS bodova. Postoje 4 smjera na stručnom preddiplomskom studiju:

Na ovoj razini studija studenti svih studijskih grupa slušaju zajedničku nastavu iz predmeta temeljnih kinezioloških znanosti i interdisciplinarnih područja (obvezni predmeti), a posebno nastavu iz specijalističkih predmeta (po pojedinim smjerovima), izbornih sportova i izbornih predmeta.

O pokretanju studija u pojedinoj školskoj godini odluku donose mjerodavna tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu prema utvrđenim kriterijima (broj pristupnika prijavljen za upis, rezultati razredbenog ispita, prioriteti istaknuti od pojedinih nacionalnih sportskih saveza i drugo).

 • objasniti manualni mišićni test te mjerenje raspona pokreta svih zglobova ljudskog tijela
 • prepoznati i objasniti funkcionalne nepravilnosti
 • napisati pripremu za sat treninga, odnosno tjelesnog vježbanja
 • dati primjere pojedinih metodičkih organizacijskih oblika rada u pojedinim područjima primijenjene kineziologije
 • prepoznati opće zakonitosti razvoja antropoloških obilježja
 • upotrijebiti zakonitosti upravljanja procesom vježbanja
 • razjasniti i razlikovati konvencionalne i nekonvencionalne kineziološke sadržaje
 • razlikovati, identificirati, imenovati i usporediti biotička motorička znanja i odabrana opća kineziološka motorička znanja
 • provesti i interpretirati jednostavne istraživačke zadatke iz područja fizike biomehanike
 • provesti i interpretirati jednostavne istraživačke zadatke iz područja biomehanike
 • primijeniti odgovarajuće metode i postupke za učenje, usvajanje i usavršavanje napredne tehnike u izabranom sportu
 • objasniti pravila natjecanja u izabranom sportu
 • objasniti osnovne principe i načela odabranog sporta
 • analizirati parametre situacijske učinkovitosti odabranog sporta
 • analizirati taktičke varijante pojedinog sporta
 • definirati specifičnosti planiranja i programiranja treninga u odabranom sportu
 • objasniti periodizaciju pripreme u odabranom sportu
 • definirati i objasniti vrste planiranja i programiranja u odabranom sportu
 • analizirati različite sadržaje kondicijskog treninga
 • demonstrirati pravilnu tehniku različitih sadržaja kondicijskog treninga
 • upotrijebiti različite metode,  metodičke forme, organizacijske oblike rada i parametre opterećenja u kondicijskom treningu
 • upotrijebiti metode i postupke za transformaciju antropoloških značajki sportaša
 • osmisliti različite sadržaje kondicijske pripreme s obzirom na spol, dob i razinu treniranosti
 • kreirati planove i programe kondicijskog treninga sportaša u različitim sportovima
 • provesti terenska i laboratorijska testiranja u području kondicijskog treninga
 • upotrijebiti različite postupke prevencije sportskih ozljeda
 • opisati osnove rehabilitacije nakon sportskih ozljeda
 • objasniti metode učenja za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • objasniti metode vježbanja za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • analizirati metodičke organizacijske oblike rada za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • analizirati metodičke postupke za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • demonstrirati vježbe za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • upoznati sa preventivnim programima
 • prepoznati sindrom prenaprezanja
 •  
 • protumačiti teoreteske osnove i zakonitosti aerobic programa i drugih grupnih oblika vježbanja
 • protumačiti suvremene znanstvene spoznaje u području aerobike i fitnesa
 • demonstrirati odabrane grupne oblike aerobike i grupnih fitnes programa
 • analizirati programe kineziološke rekreacije s obzirom na njihove značajke u pogledu kadrova  i zahtjeva tržišta
 • diskutirati o programima kineziološke rekreacije koji se provode u mjestu stanovanja
 • protumačiti utjecaj tjelesne aktivnosti na fitness i zdravstveni status
 • provesti terenska i laboratorijska testiranja u području aerobike,  fitnesa i rekreacije
 • opisati ključne trendove u razvoju alternativnih (selektivnih) oblika turizma te utjecaj trendova na konkurentnost turističkih destinacija.
 • usporediti masovni turizam s alternativnim (selektivnim) oblicima turizma.
 • objasniti koncept održivog razvoja turizma.
 • objasniti razlike između cjenovne, dohodovne i unakrsne cjenovne elastičnosti potražnje.
 • kategorizirati osnovna i obrtna sredstva te izvore sredstava poduzeća.
 • kategorizirati troškove prema vrstama.
 • izračunati i interpretirati vrijednost poduzeća u skladu sa zadanim parametrima.
 • izračunati veličinu potražnje, ponude i točku ekvilibrija na temelju zadanih parametara.
 • izračunati i interpretirati mjerila uspješnosti poslovanja: proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost
 •  
 • definirati i analizirati posturu u kretanju
 • demonstrirati i analizirati mjerenja raspona pokreta
 • analizirati i navesti osnovna obilježja pojedinih pravaca u pedagogiji
 • analizirati i objasniti komunikacijski pristup odgoju
 • razumjeti jednadžbu specifikacije za pojedine kineziološke aktivnosti
 • demonstrirati i analizirati FMS i SFMA testove
 • izraditi izvještaj o provedbi funkcionalne dijagnostike mišićno-koštanog sustava
 • formulirati istraživačke i statističke hipoteze
 • razumijeti zakonitosti rada i oporavka u sportskom treningu
 • analizirati različite modele periodizacije sportskog treninga
 • objasniti uvjete za primjenu temeljnih univarijatnih metoda inferencijalne statistike
 • objasniti razliku između stalnih i obrtnih sredstava sportske organizacije.
 • klasificirati izvore financiranja i troškove sportske organizacije.
 • opisati specifična stanja žena s kojima se najčešće susrećemo u rekreaciji te isplanirati program za iste
 • analizirati razvojne reflekse djece u prvoj godini i napraviti plan stimulirajuće kineziterapije
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnog mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja

Informacije

PRAVILNIK I PRILOZI

 

UPUTE I OBAVIJESTI STUDENTIMA TREĆE GODINE STRUČNIH STUDIJA O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 1. Pozivaju se studenti treće godine stručnog preddiplomskog studija koji bi ove godine trebali steći ukupno 180 ects bodova i braniti završni rad, da najkasnije do 31. 08. 2021. godine prijave temu i mentora završnog rada.

Obrazac prijave može se preuzeti u Studentskoj službi ili na web stranici Fakulteta, a treba biti u cijelosti popunjen i potpisan od strane studenta i mentora (OBRAZAC 1).

 1. Nakon sto su tema i mentor odobreni, student u suradnji s mentorom izrađuje rad, te po završetku, a u dogovoru s mentorom, traži formiranje Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2 i rada na CD/DVD-u (ukoliko se obrazac šalje putem e-maila, uz obrazac je potrebno priložiti rad u doc./docx. formatu).

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, koje u roku od najviše petnaest dana treba rad ocijeniti.

 1. Kada student položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 170 ECTS bodova (ne prije završetka šestog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka), uz suglasnost Povjerenstva, prijavljuje obranu završnog rada putem Studentske službe i OBRASCA 3 kojem prilaže indeks sa svim upisanim ocjenama.

Nakon provjere, Kolegij stručnih studija određuje termin obrane.

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti:

 • Jedan CD/DVD-a s radom (konačna verzija)
 • Ukoliko mentor i povjerenstvo to zatraže, student je uz CD obvezan predati i jedan tiskani završni rad u tvrdom uvezu
 • Dokaz o uplati troškova promocije u iznosu 150,00 kn

Studenti izvan Splita cijeli postupak mogu napraviti na isti način, samo na e-mail ljube@kifst.hr.

Postupak prijave i obrane završnih radova na stručnim i specijalističkim studijima koje izvodi Fakultet u cijelosti se, kad god za tim postoji potreba, odvija sukladno čl. 12 Pravilnika o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, odnosno on-line metodom.https://web.kifst.unist.hr/wp-content/uploads/2021/11/Odluka-Izmjene-i-dopune-Pravilnika-o-zavrsnom-radu-strucni.pdf

Voditelji stručne prakse:

SMJER SPORTSKI TRENER

Dr. sc. Šime Veršić, – koordinator smjera, zamjenik voditelja Odsjeka stručnih studija

E mail: simver@kifst.hr

Tel: 021/ 302-440

SMJER KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

Izv. prof. dr. sc. Frane Žuvela – koordinator smjera

E mail: frane.zuvela@kifst.hr

Tel: 021/ 302-440

SMJER REKREACIJA I FITNES

Doc. dr. sc. Mateo Blažević – koordinator smjera

E mail: mateo.blazevic@kifst.hr

Tel: 021/ 302-440

SMJER KINEZITERAPIJA

Prof. dr. sc. Jelena Paušić – koordinator smjera

E mail: jelena.pausic@kifst.hr

Tel: 021/ 302-440

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content