kineziološki fakultet u splitu

Kontakt podaci

Prof. dr. sc. Saša Krstulović – voditelj Odsjeka stručnih studija

E-mail: sasa@kifst.hr

Tel: 021/302 411

Izvedbeni plan 2023/2024

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije studenti stječu 120 ECTS bodova. Postoje 4 smjera na specijalističkom diplomskom studiju:

 • SMJER SPORTSKI TRENER
 • SMJER KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA
 • SMJER REKREACIJA I FITNES
 • SMJER KINEZITERAPIJA

Na ovoj razini studija studenti svih studijskih grupa slušaju zajedničku nastavu iz obaveznih predmeta, a posebno nastavu iz specijalističkih predmeta (po pojedinim smjerovima), izbornih sportova i izbornih predmeta (ovisno o modulu).

O pokretanju studija u pojedinoj akademskoj godini odluku donose mjerodavna tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu prema utvrđenim kriterijima (broj pristupnika prijavljen za upis, rezultati razredbenog ispita, prioriteti istaknuti od pojedinih nacionalnih sportskih saveza i drugo).

 • opisati, razlikovati i razjasniti metode za utvrđivanje sastava tijela
 • prepoznati, razložiti procese rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u području edukacije, sporta, kineziterapije i rekreacije
 • objasniti genetske faktore u definiranju svojstava relevantnih za uspješnost u sportu te planirati i razraditi modele  selekcije za sport
 • prepoznati, opisati i analizirati pogreške pri motoričkoj izvedbi
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnoga mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja
 • vrednovati efekte motoričkog učenja temeljem povratnih informacija
 • demonstrirati upotrebu određenih i neodređenih članova, 3 tipa kondicionalnih rečenica te pasiva
 • diskutirati o aktualnim temama iz svijeta sporta
 • pokazati sposobnost pismenog izražavanja na engleskom jeziku
 • naučiti koristiti tablične kalkulatore za analizu numeričkih podataka i
  crtanje grafova
 • usvojiti znanja relacijskih baza podataka i pojam primarnog ključa
 • izraditi relacijsku bazu podataka, pretraživati on-line baze podataka
 • upoznati se sa mogućnostima specijaliziranih softvera za analizu video materijala
 • izračunati financijske pokazatelje kombiniranjem raspoloživih financijskih izvješća.
 • vrednovati rezultate financijskog poslovanja organizacija u kineziologiji i sportu na temelju raspoloživih financijskih izvješća.
 • formulirati i prezentirati poslovni plan za profitnu/neprofitnu organizaciju u kineziologiji i sportu
 • analizirati dosadašnja istraživanja u odabranom sportu
 • upotrijebiti informacije recentnih znanstvenih spoznaja u unaprjeđenju trenažnog procesa
 • objasniti faze znanstvenih istraživanja u odabranom sportu
 • upoznati najnoviju tehnologiju treninga
 • upoznati i ovladati suvremenim kondicijskim programima
 • implementirati suvremene programe u treninge
 • integrirati novostečena znanja
 • opisati, razlikovati i razjasniti metode za utvrđivanje sastava tijela
 • prepoznati, razložiti procese rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u području edukacije, sporta, kineziterapije i rekreacije
 • objasniti genetske faktore u definiranju svojstava relevantnih za uspješnost u sportu te planirati i razraditi modele  selekcije za sport
 • prepoznati, opisati i analizirati pogreške pri motoričkoj izvedbi
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnog mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja
 • vrjednovati efekte motoričkog učenja temeljem povratnih informacija
 • demonstrirati upotrebu određenih i neodređenih članova, 3 tipa kondicionalnih rečenica te pasiva
 • diskutirati o aktualnim temama iz svijeta sporta
 • pokazati sposobnost pismenog izražavanja na engleskom jeziku
 • naučiti koristiti tablične kalkulatore za analizu numeričkih podataka i
  crtanje grafova
 • usvojiti znanja relacijskih baza podataka i pojam primarnoga ključa
 • izraditi relacijsku bazu podataka, pretraživati on-line baze podataka
 • upoznati se sa mogućnostima specijaliziranih softvera za analizu video materijala
 • izračunati financijske pokazatelje kombiniranjem raspoloživih financijskih izvješća.
 • vrednovati rezultate financijskog poslovanja organizacija u kineziologiji i sportu na temelju raspoloživih financijskih izvješća.
 • formulirati i prezentirati poslovni plan za profitnu/neprofitnu organizaciju u kineziologiji i sportu
 • poznavati fiziološku opravdanost, razvoj, povijest i modalitete rada u body buildingu
 • nabrojiti i opisati osnovne terenske i laboratorijske mjerne procedure koji se koriste u dijagnostici u rekreaciji i fitnesu
 • poznavati i praktično izvoditi terenske i laboratorijske testove za dijagnostiku snage
 • poznavati i praktično izvoditi terenske i laboratorijske testove za dijagnostiku ravnoteže
 • poznavati i praktično izvoditi terenske i laboratorijske testove za dijagnostiku aerobne izdržljivosti
 • prepoznati sustave naprednih cardio treninga i aerobike
 • opisati, razlikovati i razjasniti metode za utvrđivanje sastava tijela
 • prepoznati, razložiti procese rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u području edukacije, sporta, kineziterapije i rekreacije
 • objasniti genetske faktore u definiranju svojstava relevantnih za uspješnost u sportu te planirati i razraditi modele  selekcije za sport
 • prepoznati, opisati i analizirati pogreške pri motoričkoj izvedbi
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnog mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja
 • vrjednovati efekte motoričkog učenja temeljem povratnih informacija
 • demonstrirati upotrebu određenih i neodređenih članova, 3 tipa kondicionalnih rečenica te pasiva
 • diskutirati o aktualnim temama iz svijeta sporta
 • pokazati sposobnost pismenog izražavanja na engleskom jeziku
 • naučiti koristiti tablične kalkulatore za analizu numeričkih podataka i
  crtanje grafova
 • usvojiti znanja relacijskih baza podataka i pojam primarnoga ključa
 • izraditi relacijsku bazu podataka, pretraživati on-line baze podataka
 • upoznati se sa mogućnostima specijaliziranih softvera za analizu video materijala
 • izračunati financijske pokazatelje kombiniranjem raspoloživih financijskih izvješća.
 • vrednovati rezultate financijskog poslovanja organizacija u kineziologiji i sportu na temelju raspoloživih financijskih izvješća.
 • formulirati i prezentirati poslovni plan za profitnu/neprofitnu organizaciju u kineziologiji i sportu
 • objasniti i demonstrirati manualni mišićni test i mjerenja raspona
 • analizirati posturu tijela u anteriornom, sagitalnom i posterironom pregledu
 • analizirati status stopala
 • analizirati hod
 • prepoznati, razložiti procese rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u području edukacije, sporta, kineziterapije i rekreacije
 • objasniti genetske faktore u definiranju svojstava relevantnih za uspješnost u sportu te planirati i razraditi modele  selekcije za sport
 • prepoznati, opisati i analizirati pogreške pri motoričkoj izvedbi
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnog mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja
 • vrjednovati efekte motoričkog učenja temeljem povratnih informacija
 • demonstrirati upotrebu određenih i neodređenih članova, 3 tipa kondicionalnih rečenica te pasiva
 • diskutirati o aktualnim temama iz svijeta sporta
 • pokazati sposobnost pismenog izražavanja na engleskom jeziku
 • naučiti koristiti tablične kalkulatore za analizu numeričkih podataka i
  crtanje grafova
 • usvojiti znanja relacijskih baza podataka i pojam primarnoga ključa
 • izraditi relacijsku bazu podataka, pretraživati on-line baze podataka
 • upoznati se sa mogućnostima specijaliziranih softvera za analizu video materijala
 • izračunati financijske pokazatelje kombiniranjem raspoloživih financijskih izvješća.
 • vrednovati rezultate financijskog poslovanja organizacija u kineziologiji i sportu na temelju raspoloživih financijskih izvješća.
 • formulirati i prezentirati poslovni plan za profitnu/neprofitnu organizaciju u kineziologiji i sportu

Informacije

PRAVILNIK


UPUTE I OBAVIJESTI STUDENTIMA DRUGE GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA O POSTUPKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 1. Pozivaju se studenti druge godine specijalističkog diplomskog studija koji bi ove godine trebali steći ukupno 120 ects bodova i braniti završni rad, da najkasnije do 31. 08 2021. godine prijave temu i mentora završnog rada.

Obrazac prijave može se preuzeti u Studentskoj službi ili na web stranici Fakulteta, a treba biti u cijelosti popunjen i potpisan od strane studenta i mentora (OBRAZAC 1).

 1. Nakon sto su tema i mentor odobreni, student u suradnji s mentorom izrađuje rad, te po završetku, a u dogovoru s mentorom, traži formiranje Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada predajom Studentskoj službi OBRASCA 2 i rada na CD/DVD-u (ukoliko se obrazac šalje putem e-maila, uz obrazac je potrebno priložiti rad u doc./docx. formatu).

Kolegij stručnih studija određuje Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, koje u roku od najviše petnaest dana treba rad ocijeniti.

 1. Kada student položi sve upisane predmete i ostvari najmanje 113 ECTS bodova (ne prije završetka četvrtog semestra i završetka barem prvog dijela ljetnog ispitnog roka), uz suglasnost Povjerenstva, prijavljuje obranu završnog rada putem Studentske službe i OBRASCA 3  kojem prilaže indeks sa svim upisanim ocjenama.

Nakon provjere, Kolegij stručnih studija određuje termin obrane.

Nakon uspješne obrane Studentskoj službi potrebno je dostaviti:

 • Jedan CD/DVD-a s radom (konačna verzija)
 • Ukoliko mentor i povjerenstvo to zatraže, student je uz CD obvezan predati i jedan tiskani završni rad u tvrdom uvezu
 • Dokaz o uplati troškova promocije u iznosu 200,00 kn

Studenti izvan Splita cijeli postupak mogu napraviti na isti način, samo na e-mail: ljube@kifst.hr

Postupak prijave i obrane završnih radova na stručnim i specijalističkim studijima koje izvodi Fakultet u cijelosti se, kad god za tim postoji potreba, odvija sukladno čl. 12 Pravilnika o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu, odnosno on-line metodom.

Voditelji stručne prakse:

SMJER SPORTSKI TRENER

Dr. sc. Šime Veršić, – koordinator smjera, zamjenik voditelja Odsjeka stručnih studija

E mail: simver@kifst.hr

Tel: 021/ 302-440

SMJER KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA

Izv. prof. dr. sc. Frane Žuvela – koordinator smjera

E mail: frane.zuvela@kifst.hr

Tel: 021/ 302-440

SMJER REKREACIJA I FITNES

Doc. dr. sc. Mateo Blažević – koordinator smjera

E mail: mateo.blazevic@kifst.hr

Tel: 021/ 302-440

SMJER KINEZITERAPIJA

Prof. dr. sc. Jelena Paušić – koordinator smjera

E mail: jelena.pausic@kifst.hr

Tel: 021/ 302-440

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content