Odsjek za cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijelog života s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca“. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). (Commission of the European Communities, 2001., Making a European Area of Lifelong Learning a Reality.)

Razvoj Odsjeka za cjeloživotno učenje, temelj je rada i napredovanja Fakulteta. Jedan od strateških  planova razvoja Fakulteta odnosi se na kontinuirano povećavanje broja programa neformalnog cjeloživotnog učenja, kao i broj programa za osposobljavanje i usavršavanje polaznika na 5. Razni HKO-a. Implementirati će se priznavanja informalnih oblika učenja. Upotrebom e-učenja i razvoja programa cjeloživotnog učenja na engleskom jeziku omogućiti će se veća pristupačnost obrazovanja.

USTROJ

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA

OBAVIJESTI