Programi cjeloživotnog učenja

FORMALNI PROGRAMI

Programi osposobljavanja

Programi usavršavanja

 

Stručno osposobljavanje (stjecanje kvalifikacija)

Programima osposobljavanja stječu se znanja i vještine potrebne za obavljanje jednostavnijih poslova.

Programi osposobljavanja koji provodi Odsjek za cjeloživotnog učenja Kineziološkog fakulteta u Splitu:

  1. INSTRUKTOR/ICA GRUPNOG FITNESA UZ GLAZBU
  2. INSTRUKTOR/ICA FITNESA U TERETANI
  3. TRENER/ICA KARATEA

Zainteresirani kandidati, mogu napraviti pretprijavu za neki od navedenih programa preko LINKA

  • Pretprijave su informativnog karaktera
  • Nakon ispunjavanja obrasca, svi kandidati dobiti će na mail sve upute o daljnjem postupku za prijavu na program
Natječaj za programe osposobljavanja (2017/2018)

Stručno usavršavanje (stjecanje dodatnih kompetencija)

Programi koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja (razlikovne obveze studenata za potrebe promjene studijskog programa i/ili upisa na studij, dovršetka ranije započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan studijskog programa, kroz priznavanje infromalnih i neformalnih oblika učenja.

Programi Fakulteta kod kojih je predviđeno stjecanje ECTS bodova:

  1. Kondicijska priprema sportaša (21 ECTS)
  2. Osobni trener (21ECTS)
Natječaj za stručno usavršavanje – stjecanje dodatnog kineziološkog usmjerenja (2016/17)


NEFORMALNI PROGRAMI 

Programi koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja (bez ECTS bodova)

FUNKCIONALNI TRENING, SEMINAR MOTUS MELIOR D.O.O.

MENTALNI TRENING