Programi

Formalni programi cjeloživotnog učenja

(stručno usavršavanje, stjecanje dodatnih kompetencija)

Programi koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja (razlikovne obveze studenata za potrebe promjene studijskog programa i/ili upisa na studij, dovršetka ranije započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan studijskog programa, kroz priznavanje infromalnih i neformalnih oblika učenja; programi Fakulteta kod kojih je predviđeno stjecanje ECTS bodova.

  1. Kondicijska priprema sportaša (21 ECTS)
  2. Osobni trener (21 ECTS)

Neformalni programi cjeloživotnog učenja

Programi koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja (bez ECTS bodova)

FUNKCIONALNI TRENING, SEMINAR MOTUS MELIOR D.O.O.

MENTALNI TRENING

 

Programi osposobljavanja i usavršavanja u obrazovanju odraslih

Programi osposobljavanja

Programi usavršavanja