Kineziološki fakultet Split

Izdavačka djelatnost

Znanstveni radovi i publikacije
Znanost

Kada je riječ o izdavačkoj djelatnosti može se reći da od osnutka studija kineziologije pa sve do devedesetih godina prošlog stoljeća nije zabilježena ozbiljnija izdavačka produkcija djelatnika Fakulteta. U tom periodu malobrojni su splitski profesori uglavnom pisali skripte i priručnike za interne potrebe nastave i pripremu ispita, koje nisu objavljivali u formi knjiga ili udžbenika. Drugi razlog skromnijeg izdavaštva je u tome, što je taj početni period obilježila izrazito velika
suradnja splitskog studija s brojnim visokoškolskim institucijama iz cijele regije. Ta se suradnja prvenstveno ogledala u gostovanju profesora, odnosno njihovim voditeljstvom velikog broja različitih kolegija pri splitskom studiju. Naravno da su gostujući profesori pritom imali i objavljivali udžbenike na vlastitim visokoškolski institucijama, pa su njihova izdanja korištena i na splitskom studiju kao literatura za pripremu ispita. Kasnije je suradnja s drugim institucijama urodila s nekoliko izdanja u koautorstvu naših djelatnika s profesorima tih institucija. Međutim, s obzirom da je većina naslova iz tog perioda u izdanju drugih visokoškolskih ustanova, ne može ih se smatrati splitskim izdanjima. Počeci samostalne izdavačke djelatnosti na našem studiju počinju krajem osamdesetih
i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Prelaskom na četverogodišnji studij, kad se počeo okupljati veći broj nastavnika u zvanjima magistar i doktor znanosti, kada je trebalo objavljivati radove u stručnim publikacijama radi napredovanja, sudjelovati na znanstvenim kongresima, objavljivati u zbornicima radova kod kuće i u inozemstvu, pojavljuju se, na sreću za kineziološku struku, pojedinci koji uviđajući problem stručne literature pišu i objavljuju udžbenike i druge publikacije namijenjene studentima kineziologije. Danas imamo respektabilan broj autora koji se bave izdavanjem knjiga i priličan broj već tiskanih knjiga.

Od tada pa do danas djelatnici Kineziološkog fakulteta objavili su četrdesetak knjiga i sveučilišnih udžbenika. Pionirima izdavaštva na Fakultetu smatraju se profesori Zdenko Kosinac i Igor Tocigl, koji su iz područja kineziterapije i košarke objavili petnaestak naslova. Posljednjih desetak godina uočava se značajnija produkcija djelatnika splitskog fakulteta, kako u znanstvenom tako i u izdavačkom području. Posebno valja istaknuti izdanja iz područja kineziologije sporta i sistematske kineziologije u kojima su brojni djelatnici Fakulteta i njihovi suradnici napisali izuzetno kvalitetne knjige i udžbenike, od kojih se neka djela zasigurno mogu svrstati u kategoriju fundamentalnih u navedenim područjima. Međutim, izdavački opus splitskog fakulteta posljednjih desetak godina obogatili su i nastavnici u drugim granama i područjima primijenjene kineziologije i sporta. Tako možemo reći da u ovom trenutku postoji literatura iz gotovo svih kolegija, a njezini su autori bivši ili sadašnji djelatnici Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content