Kineziološki fakultet Split

Odsjek za međunarodnu suradnju

Odsjeci
O Fakultetu Voditelj

Odsjek za međunarodnu suradnju je ustrojbena jedinica Fakulteta koja koordinira dolaznu i odlaznu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, te upravlja provedbom međunarodnih projekata.

Zadaće Odsjeka za međunarodnu suradnju su:

  • realizacija prijave i korespondencija međunarodnih projekata koje odabire i definira Uprava Fakulteta
  • realizacija suradnje s inozemnim sveučilištima
  • koordiniranje i rukovođenje provedbom međunarodnih projekata zajedno s voditeljima i suradnicima na projektu
  • poticanje, koordinacija i evidencija dolazne i odlazne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.
  • planirati nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe Odsjeka.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content