Kineziološki fakultet Split

Plan i program

Sveučilišni diplomski studij
Studijski progr...

Predavanja 2023/24

1. godina   |   1. semestar   |   30 ETCS (27 obavezni | 3 izborni)

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
61717
Kvantitativne metode 2
Prof. dr. sc. Igor Jelaska
30
15
15
0
6
obavezan
61730
Kineziološka metodika 1
Prof. dr. sc. Tonći Bavčević
45
0
30
0
6
obavezan
61705
Stručno-pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Prof. dr. sc. Tonći Bavčević
0
0
15
0
1
obavezan
119142
Kineziološka antropologija
Doc. dr. sc. Zoran Nikolovski
30
15
30
0
5
obavezan
61707
Didaktika
Doc. dr. sc. Ana Alajbeg
30
15
0
0
4
obavezan
119141
Motoričko učenje
Prof. dr. sc. Đurđica Miletić
30
15
15
0
5
obavezan

Izborni (teoretski predmeti) – Potrebno upisati 3 ECTS boda iz izbornog predmeta (1 predmet), umjesto predmeta može se izabrati znanstveni rad

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
English in sport and exercise sciences
Doc.dr.sc. Ana Penjak
45
0
0
0
3
izborni engleski
Motorički razvoj
Prof. dr.sc. Saša Krstulović
35
10
0
0
3
izborni hrvatski
Menadžment u sportu
Izv. prof. dr. sc. Eli Marušić
30
15
0
0
3
izborni hrvatski
Kineziološka komunikologija
Prof. dr. sc. Tonći Bavčević
45
0
0
0
3
izborni hrvatski
Vodstvo i podučavanje u sportu
Izv. prof. dr. sc. Mario Tomljanović
45
0
0
0
3
izborni hrvatski
Znanstveni rad
Prodekan za znanost
0
45
0
0
3
izborni

1. godina  2. semestar   |   30 ETCS (27 obavezni | 3 izborni)

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
61715
Kineziološka metodika 2
Prof. dr. sc. Tonći Bavčević
45
0
30
0
6
obavezan
61716
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj školi
Prof. dr. sc. Tonći Bavčević
0
0
30
0
2
obavezan
119143
Teorija i metodika hrvanja
Prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić
10
30
20
0
5
obavezan
119144
Teorija i metodika skijanja
Prof. dr. sc. Blaž Lešnik
25
20
0
30
6
obavezan
119145
Teorija i metodika vaterpola
Doc.dr.sc. Ognjen Uljević
10
10
20
0
4
obavezan
119146
Teorija i metodika olimpijskih sportova s reketom
Doc. dr. sc. Goran Munivrana
10
10
30
0
4
obavezan

Izborni (teoretski predmeti)potrebno upisati 3 ECTS boda (jedan predmet), umjesto izbornog predmeta može se odabrati znanstveni rad

 

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
Sport against violence and exclusion (SAVE)
Tea Gutović, pred.
45
0
0
0
3
izborni engleski
Doping and sports medicine
Doc .dr. sc. Zoran Nikolovski
35
15
0
0
3
izborni engleski
Student role in European higher education area
Prof. dr. sc. Đurđica Miletić
30
15
0
0
3
izborni hrvatski
Kineziologija u oružanim snagama
Prof. dr. sc. Boris Maleš
30
15
0
0
3
izborni hrvatski
Monitoring u sportu
Prof. dr. sc. Frane Žuvela
35
10
0
0
3
izborni hrvatski
Kineziološka analiza
Prof. dr. sc. Nenad Rogulj
15
30
0
0
3
izborni hrvatski
Marketing u sportu
Izv. prof. dr. sc. Eli Marušić
30
15
0
0
3
izborni hrvatski
Znanstveni rad
Prodekan za znanost
0
45
0
0
3
izborni

2. godina  3. semestar   |   30 ETCS (21 obavezni | 9 izborni)

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
119147
Teorija i metodika sportova na vodi 2
Izv. prof. dr. sc. Ognjen Uljević
10
20
0
30
5
obavezan
61732
Sistematska kineziologija 2
Izv. prof. dr. sc. Marijana Čavala
30
30
0
0
5
obavezan
119148
Primijenjena medicina u kineziologiji i sportu
Izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivančev
30
0
30
0
5
obavezan
61734
Sociologija u kineziologiji
Izv. prof. dr. sc. Jelena Rodek
30
15
0
0
3
obavezan
119406
Psihologija u kineziologiji
Doc. dr. sc. Boris Milavić
30
15
0
0
3
obavezan

Izborni (teoretski predmeti)Potrebno upisati 3 ECTS boda (1 predmet)

 

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
Exercise physiology
Doc.dr.sc. Zoran Nikolovski
30
15
0
0
3
izborni engleski
Metodologija pripreme, izrade i prijave znanstvenih projekata
Izv.prof.dr.sc. Dražen Čular
35
15
0
0
3
izborni hrvatski
Društveno-korisno učenje u kineziologiji
Prof. dr. sc. Đurđica Miletić
30
15
0
0
3
izborni hrvatski
Biohacking
Izv.prof.dr.sc. Mario Tomljanović
15
30
0
0
3
izborni hrvatski
Kineziološka analiza
Prof. dr. sc. Nenad Rogulj
15
30
0
0
3
izborni hrvatski

Izborni (teoretsko praktični predmeti)Potrebno upisati 6 ECTS bodova (2 predmeta)

 

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
*Tae kwon do, Mini rukomet i Suvremene kondicjske programe ne smiju upisati studenti koji su slušali prošle godine.
Physical activity and health
Izv.prof.dr.sc. Mia Perić
20
0
25
0
3
izborni engleski
Fundamental movement skills assessment
Prof.dr.sc. Ana Kezić
15
0
30
0
3
izborni engleski
Tea Kwon Do*
Izv.prof.dr.sc. Dražen Čular
10
20
15
0
3
izborni hrvatski
Futsal
Prof.dr.sc. Marko Erceg
10
20
15
0
3
izborni hrvatski
Suvremeni kondicijski program*
Izv.prof.dr.sc. Mario Tomljanović
20
0
25
0
3
izborni hrvatski
Samoobrana
Prof.dr.sc. Saša Krstulović
10
10
25
0
3
izborni hrvatski
Mini rukomet*
Izv. prof. dr. sc. Marijana Čavala
10
20
15
0
3
izborni hrvatski
Animacija u turizmu
Izv. prof. dr. sc. Mia Perić
15
0
30
0
3
izborni hrvatski
Kineziterapija djece s teškoćama u razvoju
Izv. prof.dr.sc. Marijana Čavala
30
0
15
0
3
izborni hrvatski
Ragbi
Dr.sc. Luka Bjelanović, pred.
10
20
15
0
3
izborni hrvatski
Umjesto jednog teoretskog ili jednog teoretsko-praktičnog predmeta može se odabrati znanstveni rad 3 ECTS boda
Znanstveni rad
Prodekan za znanost
0
45
0
0
3

2. godina  4. semestar   |   30 ETCS (21 obavezni | 9 izborni)

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
Diplomski/Magistarski rad
0
7
0
0
21
obavezan

Izborni (teoretski predmeti)Potrebno upisati 3 ECTS boda (1 predmet)

 

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
Research methods in kinesiology (sport and exercise sciences)
Prof.dr.sc. Damir Sekulić
30
15
0
0
3
izborni engleski
Selected topics in quanatitative methods
Izv. prof. dr. sc. Igor Jelaska
30
0
15
0
3
izborni engleski
Metodologija znanstveno istraživačkog rada u kineziologiji
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Milić
35
10
0
0
3
izborni hrvatski
Metodologija znanstveno istraživačkog rada u kineziologiji
Prof.dr.sc. Igor Jelaska
30
10
0
5
3
izborni hrvatski
Metodologija istraživanja u kineziološkoj edukaciji
Prof.dr.sc. Tonći Bavčević
45
0
0
0
3
izborni hrvatski

Izborni (teoretsko praktični predmeti)potrebno upisati 6 ECTS bodova (2 predmeta)

 

KOD
Naziv predmeta
T
S
T
V
ETCS
Status
*Odbojku na pijesku, Conditioniing in team sport games i Boks ne smiju upisati studenti koji su slušali prošle godine.
Artistic swimming
Izv.prof.dr.sc. Mia Perić
30
0
15
0
3
izborni engleski
Outdoor activitiest
Izv.prof.dr.sc. Goran Gabrilo
8
0
37
0
3
izborni engleski
Conditioning in team sport games*
Doc.dr.sc. Nikola Foretić
20
0
25
0
3
izborni engleski
Sportsko rekreativne aktivnosti u vodi
Izv. prof. dr. sc. Mia Perić
30
0
15
0
3
izborni hrvatski
Razvoj snage u hrvanju
Prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić
10
10
25
0
3
izborni hrvatski
Jedrenje
Izv. prof. dr. sc. Ognjen Uljević
10
20
15
0
3
izborni hrvatski
Odbojka na pijesku*
Prof. dr. sc. Zoran Grgantov
5
0
40
0
3
izborni hrvatski
Boks*
Prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić
10
10
25
0
3
izborni hrvatski
Olimpijsko dizanje u kondicijskoj pripremi sportaša
Ivan Perasović, pred.
10
10
25
0
3
izborni hrvatski
Predškolsko tjelesno vježbanje
Prof. dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski
15
0
30
0
3
izborni hrvatski
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content