Naziv studija
Sveučilišni preddiplomski studij Kineziologije
Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa
Društvene znanosti, polje Kineziologija
Trajanje studijskoga programa
3 godine
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija
180 ECTS
Akademski naziv i kratica
prvostupnik kineziologije, univ. bacc. cin.

Ishodi učenja studijskoga programa ovisno o odabranom usmjerenju

 1. Poznavanje i razumijevanje:
 • definirati osnovna načela rada u kineziologiji općenito s specifičnostima u kineziterapiji
 • definirati osnovne antropološke karakteristike, karakteristike funkcionalnog pokreta i posture čovjeka
 • razlikovati, identificirati, imenovati i usporediti biotička motorička znanja i odabrana opća kineziološka motorička znanja
 1. Kineziološka analiza:
 • vrjednovati efekte kinezioloških tretmana na temelju povratnih informacija
 • primijeniti stečena znanja za identifikaciju inicijalnog stanja, planiranju, programiranju i provedbi kinezioloških tretmana
 • kategorizirati, klasificirati i objasniti instrumente za analizu stanja funkcionalnih sposobnosti i motoričkih sposobnosti
 • odabrati odgovarajuće metode i postupke u pripremi kineziterapijskog tretmana
 • primijeniti specifične osnovne statističke analize i pomagala informacijske tehnologije
 • analizirati odnos sporta i društva
 1. Planiranje i programiranje kinezioloških tretmana:
 • definirati osnove planiranja i programiranja trenažnog procesa po sportovima
 • planirat će sustave vježbanje koji se provode s ciljem transformacije motoričkih funkcionalnih sposobnosti i promjenjivih funkcionalnih sposobnosti
 • samostalno planirati, programirati i provesti cjelokupnu sportsku pripremu sportaša
 • povezati stečena teoretska i praktična znanja za razvoj i izvedbu kineziterapijskog programa prema postavljenim zahtjevima i specifikacijama,
 • definirati metodologiju izrade kinezioloških programa u području kineziterapije
 1. Kineziološka praksa:
 • objasniti, izvesti i demonstrirati pravilnu izvedbu elemenata tehnike i taktike po sportovima
 • odabirati i primijenit odgovarajuće kineziološke operatore, pomagala u kineziološkim tretmanima te mjerne instrumente za kineziološku dijagnostiku čovjeka
 • demonstrirati i primjenjivati tehnike i metode rada u kineziterapiji,
 • samostalno biti osposobljeni pružati prvu pomoć i provoditi kardiopulmonalnu reanimaciju
 • razviti svijest o utjecajima tjelesnog vježbanja na društvo
 1. Komplementarne vještine:
 • organizirati sportska i rekreativna natjecanja
 • učinkovito, samostalno i timsko djelovati te usmeno i pismeno predstavljati rezultata rada,
 • učinkovito koristiti razne metoda komuniciranja s društvom u cjelini,
 • razviti svijest o zdravstvenim, sigurnosnim i zakonskim pitanjima i odgovornostima kineziološke prakse
 • provoditi praksu po principima profesionalne etike, odgovornosti i normama kineziološke prakse,
 • prepoznavati potrebe i spremnost za uključenje u cjeloživotno učenje,
 1. Poznavanje i razumijevanje:
 • definirati osnovna načela rada u kineziologiji općenito s specifičnostima u kondicijskoj pripremi sportaša
 • definirati osnovne antropološke karakteristike, karakteristike funkcionalnog pokreta i posture čovjeka
 • razlikovati, identificirati, imenovati i usporediti biotička motorička znanja i odabrana opća kineziološka motorička znanja
 1. Kineziološka analiza:
 • vrjednovati efekte kinezioloških tretmana na temelju povratnih informacija
 • primijeniti stečena znanja za identifikaciju inicijalnog stanja, planiranju, programiranju i provedbi kinezioloških tretmana
 • kategorizirati, klasificirati i objasniti instrumente za analizu stanja funkcionalnih sposobnosti i motoričkih sposobnosti
 • odabrati odgovarajuće metode i postupke u pripremi tretmana kondicijske priprema sportaša
 • primijeniti specifične osnovne statističke analize i pomagala informacijske tehnologije
 • analizirati odnos sporta i društva
 1. Planiranje i programiranje kinezioloških tretmana:
 • definirati osnove planiranja i programiranja trenažnog procesa po sportovima
 • planirat će sustave vježbanje koji se provode s ciljem transformacije motoričkih funkcionalnih sposobnosti i promjenjivih funkcionalnih sposobnosti
 • samostalno planirati, programirati i provesti cjelokupnu sportsku pripremu sportaša
 • povezati stečena teoretska i praktična znanja za razvoj i izvedbu programa kondicijske priprema sportaša prema postavljenim zahtjevima i specifikacijama,
 • definirati metodologiju izrade kinezioloških programa u području kondicijske priprema sportaša
 1. Kineziološka praksa:
 • objasniti, izvesti i demonstrirati pravilnu izvedbu elemenata tehnike i taktike po sportovima
 • odabirati i primijenit odgovarajuće kineziološke operatore, pomagala u kineziološkim tretmanima te mjerne instrumente za kineziološku dijagnostiku čovjeka
 • demonstrirati i primjenjivati tehnike i metode rada u kondicijskoj pripremi sportaša
 • samostalno biti osposobljeni pružati prvu pomoć i provoditi kardiopulmonalnu reanimaciju
 • razviti svijest o utjecajima tjelesnog vježbanja na društvo
 1. Komplementarne vještine:
 • organizirati sportska i rekreativna natjecanja
 • učinkovito, samostalno i timsko djelovati te usmeno i pismeno predstavljati rezultata rada,
 • učinkovito koristiti razne metoda komuniciranja s društvom u cjelini,
 • razviti svijest o zdravstvenim, sigurnosnim i zakonskim pitanjima i odgovornostima kineziološke prakse
 • provoditi praksu po principima profesionalne etike, odgovornosti i normama kineziološke prakse,
 • prepoznavati potrebe i spremnost za uključenje u cjeloživotno učenje,
 1. Poznavanje i razumijevanje:
 • definirati osnovna načela rada u kineziologiji općenito s specifičnostima u kineziološkoj rekreaciji i fitnesu
 • definirati osnovne antropološke karakteristike, karakteristike funkcionalnog pokreta i posture čovjeka
 • razlikovati, identificirati, imenovati i usporediti biotička motorička znanja i odabrana opća kineziološka motorička znanja
 1. Kineziološka analiza:
 • vrjednovati efekte kinezioloških tretmana na temelju povratnih informacija
 • primijeniti stečena znanja za identifikaciju inicijalnog stanja, planiranju, programiranju i provedbi kinezioloških tretmana
 • kategorizirati, klasificirati i objasniti instrumente za analizu stanja funkcionalnih sposobnosti i motoričkih sposobnosti
 • odabrati odgovarajuće metode i postupke u pripremi tretmana iz područja kineziološke rekreacije i fitnesa
 • primijeniti specifične osnovne statističke analize i pomagala informacijske tehnologije
 • analizirati odnos sporta i društva
 1. Planiranje i programiranje kinezioloških tretmana:
 • definirati osnove planiranja i programiranja trenažnog procesa po sportovima
 • planirat će sustave vježbanje koji se provode s ciljem transformacije motoričkih funkcionalnih sposobnosti i promjenjivih funkcionalnih sposobnosti
 • samostalno planirati, programirati i provesti cjelokupnu sportsku pripremu sportaša
 • povezati stečena teoretska i praktična znanja za razvoj i izvedbu programa kineziološke rekreacije i fitnesa prema postavljenim zahtjevima i specifikacijama,
 • definirati metodologiju izrade kinezioloških programa u području kineziološke rekreacije i fitnesa
 1. Kineziološka praksa:
 • objasniti, izvesti i demonstrirati pravilnu izvedbu elemenata tehnike i taktike po sportovima
 • odabirati i primijenit odgovarajuće kineziološke operatore, pomagala u kineziološkim tretmanima te mjerne instrumente za kineziološku dijagnostiku čovjeka
 • demonstrirati i primjenjivati tehnike i metode rada u kineziološkoj rekreaciji i fitnesu,
 • samostalno biti osposobljeni pružati prvu pomoć i provoditi kardiopulmonalnu reanimaciju
 • razviti svijest o utjecajima tjelesnog vježbanja na društvo
 1. Komplementarne vještine:
 • organizirati sportska i rekreativna natjecanja
 • učinkovito, samostalno i timsko djelovati te usmeno i pismeno predstavljati rezultata rada,
 • učinkovito koristiti razne metoda komuniciranja s društvom u cjelini,
 • razviti svijest o zdravstvenim, sigurnosnim i zakonskim pitanjima i odgovornostima kineziološke prakse
 • provoditi praksu po principima profesionalne etike, odgovornosti i normama kineziološke prakse,
 • prepoznavati potrebe i spremnost za uključenje u cjeloživotno učenje,
 1. Poznavanje i razumijevanje:
 • definirati osnovna načela rada u kineziologiji općenito s specifičnostima u odabranom sportu
 • definirati osnovne antropološke karakteristike, karakteristike funkcionalnog pokreta i posture čovjeka
 • razlikovati, identificirati, imenovati i usporediti biotička motorička znanja i odabrana opća kineziološka motorička znanja
 1. Kineziološka analiza:
 • vrjednovati efekte kinezioloških tretmana na temelju povratnih informacija
 • primijeniti stečena znanja za identifikaciju inicijalnog stanja, planiranju, programiranju i provedbi kinezioloških tretmana
 • kategorizirati, klasificirati i objasniti instrumente za analizu stanja funkcionalnih sposobnosti i motoričkih sposobnosti
 • odabrati odgovarajuće metode i postupke u pripremi kineziološkog tretmana u odabranom sportu
 • primijeniti specifične osnovne statističke analize i pomagala informacijske tehnologije
 • analizirati odnos sporta i društva
 1. Planiranje i programiranje kinezioloških tretmana:
 • definirati osnove planiranja i programiranja trenažnog procesa po sportovima
 • planirat će sustave vježbanje koji se provode s ciljem transformacije motoričkih funkcionalnih sposobnosti i promjenjivih funkcionalnih sposobnosti
 • samostalno planirati, programirati i provesti cjelokupnu sportsku pripremu sportaša
 • povezati stečena teoretska i praktična znanja za razvoj i izvedbu kineziološkog programa u odabranom sportuprema postavljenim zahtjevima i specifikacijama,
 • definirati metodologiju izrade kinezioloških programa u odabranom sportu
 1. Kineziološka praksa:
 • objasniti, izvesti i demonstrirati pravilnu izvedbu elemenata tehnike i taktike po sportovima
 • odabirati i primijenit odgovarajuće kineziološke operatore, pomagala u kineziološkim tretmanima te mjerne instrumente za kineziološku dijagnostiku čovjeka
 • demonstrirati i primjenjivati tehnike i metode rada u odabranom sportu,
 • samostalno biti osposobljeni pružati prvu pomoć i provoditi kardiopulmonalnu reanimaciju
 • razviti svijest o utjecajima tjelesnog vježbanja na društvo
 1. Komplementarne vještine:
 • organizirati sportska i rekreativna natjecanja
 • učinkovito, samostalno i timsko djelovati te usmeno i pismeno predstavljati rezultata rada,
 • učinkovito koristiti razne metoda komuniciranja s društvom u cjelini,
 • razviti svijest o zdravstvenim, sigurnosnim i zakonskim pitanjima i odgovornostima kineziološke prakse
 • provoditi praksu po principima profesionalne etike, odgovornosti i normama kineziološke prakse,
 • prepoznavati potrebe i spremnost za uključenje u cjeloživotno učenje

Mogućnost zapošljavanja

Poslodavci koji mogu zaposliti sveučilišne prvostpnike kineziolgoje su sportski klubovi, društva i savezi, različiti sportski instituti, udruge za rekreaciju, kineziterapijske i rehabilitacijske ustanove, društva i udruge i sl.

Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Student koji završi ovaj studijski program može nastaviti studirati na Kineziološkom fakultetu u Splitu, na diplomskom sveučilišnom studiju odnosno na jednom od četiri specijalistička stručna diplomska studija. Na osmoj razini HKO-a može nastaviti studij na Poslijediplomskom doktorskom studij kineziologije.

Studij/i niže razine predlagača ili drugih ustanova u RH s kojih je moguć upis na predloženi studij

Preddiplomski sveučilini studijski program kineziologije se upisuje nakon završene srednje škole.

Uvjeti i način studiranja

Preddiplomski studij kineziologije izvodi se kroz tri studijske godine. Svaka studijska godina ima dva semestra, odnosno četiri četvrtine. U svakom semestru student u pravilu upisuje 30 ECTS-a, odnosno u jednoj studijskoj godini 60 ECTS-a. Student završava ovaj studij kad sakupi svih 180 ECTS-a i obrani Završni rad.

Na prvoj i drugoj studijskoj godini student sluša i polaže isključivo obvezne predmete. Pri upisu na treću godinu studija, student bira i jedno izborno usmjerenje. Ponuđena su usmjerenja određenih sportova, rekreacije i fitnesa, kondicijske pripreme sportaša, osobnog trenera i kineziterapije.
Završetkom studija, student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik kineziologije (univ. bacc. cin.).

Nastava na studijkom programu se u pravilu provodi kroz predavanja (grupa studenata do 150), seminare (grupa studenata do 36), kineziološke vježbe (grupa studenata do 18), laboratorijske vježbe (grupa studenata do 12) za predmete iz područja biomedicinskih zanosti, terenske vježbe (grupa studenata do 12) za predmete nekih sportova (Skijanje, Sportovi na vodi) i predmete Rekreacije, te metodičke vježbe (grupa studenata do 10) za predmete Kineziološka metodika 1 i 2, te Osnove kineziološke metodike.

Predmet Kineziološka fiziologija 2 ima uvijet za upis – student treba položiti predmet Anatomija i odslušati predmet Kineziološka fiziologija 1. Predmet Kineziterapija ima uvijet za upis – student treba položiti predmet Anatomija. Predmet Sportska medicina ima uvijet – student treba položiti predmet Kineziološka fiziologija 2.

Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

Studenti svake studijske godine, na početku akademske godine, biraju po dva predstavnika studenata. Fakultetsko vijeće imenuje Voditelja studijek godine iz redova nastavnika i suradnika zaposlenih na Fakultetu. Nadalje studenti su organizirani i imaju Studentski zbor KIFST-a a koji ima pet predstavnika u Fakultetskom vijeću. Podrška im je dostupna preko Studentske službe koja je svaki radni dan otvorena od 8.00 do 14.00 za studentska pitanja. Predstojnici Zavoda kao i Prodekan za nastavu i studente, te svi nastavnici dostupni su studentu u njegovom vođenju i usmjeravanju tijekom studiranja.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content