Naziv studija
Sveučilišni diplomski studij Kineziologije
Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa
Društvene znanosti, polje Kineziologija
Trajanje studijskoga programa
2 godine
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija
120 ECTS
Akademski naziv i kratica
magistar kineziologije, mag. cin.

Ishodi učenja diplomskog sveučilišnog studijskog programa Kinezilogija

 1. Poznavanje i razumijevanje:
 • definirati osnovna i napredna načela rada u kineziologiji,
 • definirati znanstvena načela važna za analizu pokreta i antropološke karakteristike čovjeka
 • razumijevati temeljna načela kineziološke edukacije
 1. Kineziološka analiza:
 • vrjednovati efekte motoričkog učenja na temelju povratnih informacija
 • primijeniti stečena znanja za identifikaciju inicijalnog stanja, planiranju, programiranju i provedbi kinezioloških tretmana
 • analizirati antropološki status čovjeka
 • odabrati odgovarajuće metode i postupke u pripremi kineziološkog tretmana
 1. Planiranje i programiranje kinezioloških tretmana:
 • primijeniti stečena teoretska i praktična znanja za razvoj i izvedbu kineziološkog programa prema postavljenim zahtjevima i specifikacijama,
 • definirati metodologije izrade kinezioloških programa u području kineziološke edukacije
 • primijeniti specifične multivarijatne statističke analize i pomagala informacijske tehnologije
 1. Kineziološka praksa:
 • odabirati i primijenit odgovarajuće kineziološke operatore, pomagala, mjerne instrumente u analizi čovjekova inicijalnog stanja,
 • objediniti i primijeniti teorijskih znanja i praktične vještine u rješavanju problema u području kineziološke edukacije, odnosno kinezioloških tretmana unutar pojedini primijenjenih područja kineziologije,
 • razumijevati primijenjene tehnike i metode te njihova ograničenja,
 • razviti svijest o utjecajima tjelesnog vježbanja na društvo.
 1. Komplementarne vještine:
 • učinkovito, samostalno i timsko djelovati te usmeno i pismeno predstavljati rezultata rada,
 • učinkovito koristiti razne metoda komuniciranja s društvom u cjelini,
 • razviti svijest o zdravstvenim, sigurnosnim i zakonskim pitanjima i odgovornostima kineziološke prakse
 • provoditi praksu po principima profesionalne etike, odgovornosti i normama kineziološke prakse,
 • prepoznavati potrebe i spremnost za uključenje u cjeloživotno učenje

Mogućnost zapošljavanja

Poslodavci koji zapošljavaju sveučilišne magistre kineziolgoje su osnovne i srednje škole, predškolske institucije, sveučilišta i fakultetu, laboratroriji i dijagnostički centri, sportski klubovi, društva i savezi, različiti sportski instituti, udruge za rekreaciju, kineziterapijske i rehabilitacijske ustanove, društva i udruge i sl.

Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Student koji završi ovaj studijski program može nastaviti studirati na Kineziološkom fakultetu u Splitu, na Poslijeddiplomskom doktorskom sveučilišnom studiju kineziologije.

Studij/i niže razine predlagača ili drugih ustanova u RH s kojih je moguć upis na predloženi studij

 • Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije (180 ECTS)
 • Ostali srodni preddiplomski studiji

Uvjeti i način studiranja

Diplomski studij kineziologije izvodi se kroz dvije studijske godine. Svaka studijska godina ima dva semestra, odnosno četiri četvrtine. U svakom semestru student u pravilu upisuje 30 ECTS-a, odnosno u jednoj studijskoj godini 60 ECTS-a. Student završava ovaj studij kad sakupi svih 180 ECTS-a i obrani Diplomski magistarski rad.

Student u svakom semestru služa obavezne predmete i jeden do 3 izborna predmeta, ovisno o semestru. U prvom semestru studenti slušaju i polažu 27 ECTSa obveznih predmeta i 3 ECTSa izbornih predmeta, u drugom semestru 24 ECTSa obveznih i 6 ECTSa izbornih predmeta, u trećem semestru 21 ECTSa obvaznih i 9 ECTSa izbornih predmeta, te u četvrtom semestru Diplomski/magistarski rad od 21 ECTSa i 9 ECTSa izbornih predmeta.

Nastava na studijkom programu se u pravilu provodi kroz predavanja (grupa studenata do 150), seminare (grupa studenata do 36), kineziološke vježbe (grupa studenata do 18), laboratorijske vježbe (grupa studenata do 12) za predmete iz područja biomedicinskih zanosti, terenske vježbe (grupa studenata do 12) za predmete nekih sportova (Skijanje, Sportovi na vodi), te metodičke vježbe (grupa studenata do 10) za predmete Kineziološka metodika 1 i 2.

Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

Studenti svake studijske godine, na početku akademske godine, biraju po dva predstavnika studenata. Fakultetsko vijeće imenuje Voditelja studijek godine iz redova nastavnika i suradnika zaposlenih na Fakultetu. Nadalje studenti su organizirani i imaju Studentski zbor KIFST-a a koji ima pet predstavnika u Fakultetskom vijeću. Podrška im je dostupna preko Studentske službe koja je svaki radni dan otvorena od 8.00 do 14.00 za studentska pitanja. Predstojnici Zavoda kao i Prodekan za nastavu i studente, te svi nastavnici dostupni su studentu u njegovom vođenju i usmjeravanju tijekom studiranja.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content