Kineziološki fakultet Split

Projekt SAVE

Projekti
Znanost

Sportom protiv nasilja i isključenosti (eng. Sport Against Violence and Exclusion – SAVE) projekt je financiran u sklopu EU programa Erasmus+: Sport, a osnovni ciljevi su:

  • definiranje kompetencija potrebnih za predviđanje, izbjegavanje i prestanak nasilja, isključivanja i netolerancije kroz sport te korištenje sporta kao ‘alata’ za rješavanje sukoba
  • rješavanje sukoba kao dijela budućeg kurikuluma na sveučilištima i programima cjeloživotnog učenja
  • izgradnja kapaciteta sportskih obrazovnih ustanova za učinkovito upravljanje uporabom ‘alata’ za rješavanje sukoba

Budući da je jedan od ciljeva projekta definiranje kompetencija za predviđanje, izbjegavanje i prestanak nasilja, isključivanja i netolerancije, dizajn ovog projekta iziskuje istraživanje trenutnog stanja i potreba kako bi se pružile potrebne informacije i podaci na kojima će se temeljiti daljnje aktivnosti, aktivnosti poput razvoja kompetencijskih kartica.

Stoga se prva projektna aktivnost sastoji od provedbe ‘desk’ istraživanja i provedbe intervjua ciljanih fokus grupa, što će rezultirati desk analizom i izvješćem o procjeni potreba.

 

Slijede posebni ciljevi:

  • procijeniti opći stav i položaj amaterskih sportskih klubova u odnosu na nasilje i socijalnu isključenost
  • identificirati vještine i sposobnosti u sportu
  • detaljna, pregledna istraživanja stručne i znanstvene literature koja se bave temom kompetencija u sportu s osvrtom na društveno zajedništvo, na aktivnosti protiv nasilja i na aktivnosti za socijalnu uključenost
  • pronaći postojeće programe koji se bave aktivnostima protiv nasilja i socijalne isključenosti u amaterskim sportskim klubovima
  • pronaći prethodne studije slučaja sportskih kompetencija kao aktivnosti protiv nasilja i socijalne isključenosti
  • pronaći i upoznati ‘dobru praksu’ u amaterskom sportu koji podupire društvenu inkluziju, nenasilno ponašanje i sportsku etiku

U svrhu provedbe prve projektne aktivnosti, ‘desk’ analize i procjene potreba, potrebno je koristiti sljedeću terminologiju i upitnik u svrhu izrade dokumenta pod nazivom Desk Research Report, koji će sadržavati podatke svih sedam zemalja Konzorcija projekta SAVE.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content