Kineziološki fakultet Split

Zavod za antropološku kineziologiju i zdravlje

Zavodi i katedre
O Fakultetu Predstojnik

Zavod za antropološku kineziologiju i zdravlje osnovan je i zasnovan na multidisciplinarnim principima, odnosno objedinjuje kineziološke, medicinske i društveno/humanističke struke i znanosti. Ovim se željela naglasiti suštinska povezanost svih ovih grana znanosti i njihova združena usmjerenost i povezanost u svakodnevnom radu i životu prema čovjeku.

Uz bazične medicinske predmete (Anatomija, Fiziologija…), Antropologiju kao multidisciplinarnu znanost (Katedra za biomedicinu i antropologiju) imamo niz predmeta usmjerenih ka rekreativnim tjelesnim aktivnostima, zdravstvenog predznaka. Rekreacija kao takva zamišljena je kao aktivnost koja održava i unaprjeđuje fizičko i psihičko zdravlje, ali jednako tako cijeli niz rekreativnih aktivnosti je sastavni dio rehabilitacijskih i terapijskih programa cijelog niza akutnih i kroničnih bolesti (bolesti srčano-žilnog, dišnog, mišićno-koštanog, endokrinog sustava, metaboličke, psihičke bolesti…). Tako dolazimo i do kineziterapije i kineziterapijskih postupaka koji su postali sastavni dio multidisciplinarnog terapijskog pristupa suvremenog društva (Katedra za kineziterapiju i rekreaciju).

Na kraju, ali ništa manje vrijedno i značajno, tu je niz predmeta humanističko/društvenog usmjerenja. Naizgled sporedni, no bez njihovog izuzetno značajnog doprinosa bi poimanje bilo koje struke i znanosti, način komunikacije i prenošenja znanja na druge ljude bilo beskorisno (Katedra za društvene i humanističke znanosti).

Katedra za biomedicinu i antropologiju

Marijana Geets Kesić
dr. sc.
Marijana Geets Kesić
Zoran Nikolovski
Zoran Nikolovski

Katedra za kineziterapiju i rekreaciju

Barbara Gilić Škugor
dr. sc.
Barbara Gilić Škugor
Koordinator smjera rekreacija i fitness - stručni studiji
Jelena Paušić
prof. dr. sc.
Jelena Paušić
Mia Perić
izv. prof. dr. sc.
Mia Perić
Predstojnica Zavoda za antropološku kineziologiju i zdravlje
Nataša Zenić Sekulić
prof. dr. sc.
Nataša Zenić Sekulić
Petra Rajković Vuletić
mag. cin.
Petra Rajković Vuletić
Koordinator smjera kineziterapija - stručni studiji, ERASMUS koordinator

Katedra za društvene i humanističke znanosti

Ana Penjak
izv. prof. dr. sc.
Ana Penjak
Prodekanica za međunarodnu suradnju
Boris Milavić
doc. dr. sc.
Boris Milavić
Jelena Rodek
izv. prof. dr. sc.
Jelena Rodek
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content