Zavod za kineziologiju sportskih igara i teoriju sporta

Zavod za kineziologiju sportskih igara i teoriju sporta
kineziološki fakultet u splitu

Kontakt podaci

Za sve informacije, savjete, pomoć i suradnju kolegice i kolege sa Zavoda Vam svakodnevno stoje na raspolaganju.

predstojnik Zavoda za kineziologiju sportskih igara i teoriju sporta

izv. prof. dr. sc. Ognjen Uljević

Znanstveni, nastavni i stručni rad Zavoda za kineziologiju sportskih igara i teoriju sporta reguliran je člancima 15 – 19 Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu. 

Rad Zavoda se temelji na transdisciplinarnim principima jer je Kineziologija takvo znanstveno polje u kojem dominira eksperimentalni pristup u sveobuhvatnim istraživanjima principa i zakonitosti ljudskog pokreta ili tjelesne aktivnosti i vježbanja. Nadalje, rad Zavoda usmjeren je ka kineziološkim karakteristikama sportskih aktivnosti, bazičnim i specifičnim karakteristikama sportaša različite dobi i kvalitete, problematici transformacijskih procesa odnosno analizi efekata koji se mogu dobiti primjenom odgovarajućih trenažnih postupaka specifičnih za svaku sportsku granu, kao i razvoju bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti, motoričkih znanja i programskih sadržaja pojedinih sportskih grana. U strukturi kinezioloških aktivnosti sportske igre pripadaju polistrukturalnim složenim ili kompleksnim aktivnostima. Sportske igre se mogu klasificirati u osvajačke, igre na mreži ili zidu, udaračke i igre s metom.

U okviru Zavoda djeluju Katedra za sportske igre (predstojnik doc. dr.sc. Ante Rađa) i Katedra za teoriju sporta i kineziološke transformacije (predstojnik izv. prof. dr. sc. Josefina Đuzel). Unutar Katedre za Sportske igre nalaze se obvezni predmeti (Teorija i metodika košarke, rukometa, odbojke, nogometa i vaterpola), izborni predmeti (Odbojka na pijesku, Mini rukomet, Baseball, Ragbi, Futsal) te izborni moduli (Košarka, Rukomet, Odbojka, Nogomet). Katedru za teoriju sporta i kineziološke transformacije čine obvezni predmeti (Teorija treninga, OKT 1 i OKT2) kao i izborni modul Kondicijski trening.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content