Kineziološki fakultet Split

O udruzi

Udruga ALUMNI
Za studente ustroj

Alumni je naziv za bivše učenike/studente neke škole, fakulteta ili Sveučilišta. Alumni udruge imaju dugu tradiciju a temeljna ideja je da bivši učenici ostanu povezani sa ustanovom u kojoj su se školovali na obostranu korist.

Udruga diplomiranih studenata Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu – Alumni KIF Split je neprofitna udruga građana osnovana 05. travnja 2011. godine na inicijativu grupe diplomiranih studenata Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Prvi predsjednik udruge je prof. dr. sc. Zoran Grgantov

Temeljni ciljevi postojanja i rada Udruge jesu:

 • Uspostavljanje i održavanje veza između Kineziološkog fakulteta u Splitu i članova Udruge te izgradnja uzajamnih odnosa i suradnje,
 • Prikupljanje povratnih informacija članova o zadovoljstvu stečenim znanjima i vještinama, o aktualnim potrebama tržišta rada u pogledu stručnih profesija, uključivanje Udruge u interni sustav kvalitete Kineziološkog fakulteta u Splitu,
 • Očuvanje tradicije i promicanja ugleda Fakulteta u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, razvijanje suradnje između Kineziološkog fakulteta u Splitu i gospodarskih subjekata ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge, umrežavanje i razmjena iskustava članova Udruge,
 • Poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih, praktičnih, općih i društvenih aktivnosti članova Udruge,
 • Poticanje suradnje članova Udruge s Kineziološkim fakultetom u Splitu kroz uključivanje članova Udruge u različite projekte,
 • Sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
 • Poticanje članova na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje te unapređivanje i promicanje rada kineziologa te rad na jačanju svijesti o ulozi kineziologa u društvu,
 • Unapređivanje djelatnosti i promocija Kineziološkog fakulteta kao društveno odgovorne institucije.

Udruga, sukladno svojim ciljevima, djeluje na području kineziologije, obrazovanja, znanosti, istraživanja, međunarodne suradnje i održivog razvoja.

Djelatnosti Udruge su:

 • Organiziranje okruglih stolova o temama od interesa,
 • Poticanje organiziranja skupova, tribina, radionica i predavanja za članove Udruge,
 • Organiziranje i               realizacija            različitih               programa            i               projekata područja kineziologije i interdisciplinarno povezanih područja
 • Suradnja s drugim Alumni udrugama te strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
 • Suradnja s Kineziološkim fakultetom u Splitu na području unapređenja nastave, provođenja znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata
 • Pružanje informacija potencijalnim i sadašnjim studentima u vezi studiranja na Kineziološkom fakultetu u Splitu te mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija
 • Suradnja sa studentskim organizacijama Kineziološkog fakulteta u Splitu
 • Praćenje i poticanje daljnjeg razvoja najboljih studenata Kineziološkog fakulteta u Splitu
 • Obavještavanje o djelovanju Udruge i Kineziološkog fakulteta u Splitu te aktivnostima koje se tiču osobnog i profesionalnog razvoja članstva
 • Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija te izdavanje glasila Udruge
 • Promicanje i populariziranje kineziološke znanosti i struke
 • Organiziranje susreta članova Udruge
 • Organiziranje studijskih putovanja članova Udruge
 • Humanitarne aktivnosti
 • Uspostavljanje zaklada i stipendiranje studenata
 • Razvojna suradnja – obrazovanje, ostale djelatnosti razvojne suradnje, djelatnosti iz područja međunarodne suradnje
 • Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja i drugih područja od interesa

Prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić (Predsjednik)

Doc dr. sc. Mateo Blažević (Dopredsjednik)

Univ. bacc. cin. Antea Šipalo Lilić (Tajnica)

Karla Šitić (član upravnog odbora)

Mag. cin. Mihovil Tadić (član UO)

Mag. iur. Jelena Palaversić (Likvidator)

Alumni KIFST je članica krovne udruge Alumni Sveučilišta u Splitu (ASUS), aktualni predsjednik udruge ASUS je dr. sc. Mario Podrug.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content