Kineziološki fakultet Split

Općenito

O Fakultetu
O Fakultetu Info & Kontakt

Povijest

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu osnovan je 4. srpnja 2008. godine i jedna je od najmlađih sastavnica splitskog Sveučilišta. Prvi dekan Kineziološkog fakulteta bio je prof. dr. sc. Nikola Rausavljević. Sam studij kineziologije u Splitu ima dugu tradiciju. Institucijska djelatnost današnjeg fakulteta datira još od akademske godine 1954. kada se ovaj studij nalazio u sklopu Više pedagoške škole, Pedagoške akademije, a potom u sklopu Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta u Zadru – OOUR Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja te u sklopu Sveučilišta u Splitu Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja. Zalaganje djelatnika Zavoda za kineziologiju u posljednjih deset godina, a posebno tijekom prilagodbe visokoškolskih institucija Bolonjskom procesu, uz rastući broj mladih znanstvenika te svekoliku podršku stručne i znanstvene zajednice, rezultiralo je osnivanjem studija kineziologije kao samostalne sastavnice Sveučilišta u Splitu. Od svojih skromnih početaka, sa samo tri stalno zaposlena profesora, danas Kineziološki fakultet u svom sastavu ima 42 nastavnika i 15 zaposlenika nenastavnog osoblja.

Na Fakultetu se izvodi studij na kojem se školuju visoko kvalitetni stručnjaci iz područja kineziologije, osposobljeni za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na svim stupnjevima odgoja i obrazovanja (od predškolskog do sveučilišnog). Isto tako, studenti se educiraju i za provođenje sportskih aktivnosti selekcioniranih skupina na svim razinama natjecateljskog sporta djece, mladeži i odraslih te za rekreacijske aktivnosti odraslih osoba. Također se osposobljavaju za provođenje kineziterapijskih postupaka i programa prilagođenim osobama sa posebnim potrebama. Fakultet već dugi niz godina ima uspješnu međunarodnu suradnju s Fakultetima za sport iz Europe i regije, kao i međusobnu suradnju sa Fakultetima i institucijama u Hrvatskoj. Naši nastavnici sudjeluju kao voditelji i suradnici u nizu znanstvenih projekata. Ujedno je Fakultet bio organizator i nekoliko znanstveno-stručnih skupova, konferencija.

Tijekom studija naši studenti se uvode u znanstveno-istraživački rad sudjelovanjem u istraživačkim projektima i znanstveno-stručnim skupovima te pisanjem znanstvenih i stručnih radova. Posebno treba naglasiti poticanje darovitih studenata na edukaciju u sferi mjerenja i analize podataka te praćenja suvremenih dosega u svjetskim bazama podataka kao i upotrebom suvremene tehnologije u programiranju i kontroli u procesu vježbanja. Tako obrazovan kadar bit će u stanju znanstveno utemeljiti proces vježbanja u svim područjima primijenjene kineziologije i vrednovati efekte koji se očekuju primjenom vježbanja, posebno u području zdravlja, odgoja, sporta i gospodarstva. Zajedničkim programskim osnovama i izbornim sadržajima formira se stručnjak za programiranje u područjima primijenjene kineziologije, diferencirano prema spolu i različitim stanjima psihosomatskog statusa djece, mladeži i odraslih. Osposobljava se za organiziranje izvannastavnih aktivnosti na svakom stupnju obrazovanja u svojoj obrazovnoj organizaciji, kao i u nizu sportskih i rekreativnih sadržaja polaznika odgojno-obrazovnih institucija u gradu, županiji i državi.

Svi polaznici ovog obrazovnog programa, pored navedenog, osposobljavaju se, posebno kroz skupinu izbornih predmeta, i za izvođenje specifičnih programa: a) programiranje, izvođenje i kontrola trenažnog procesa u vrhunskom sportu, ili b) programiranje, izvođenje i kontrola sportsko-rekreacijskih aktivnosti tijekom procesa rada, u mjestu stanovanja te izvan mjesta stanovanja (izletnički i turistički oblici), ili c) programiranje, izvođenje i kontrola posebnih programa tjelesnih aktivnosti za osobe s posebnim potrebama, ili d) izborni programi omogućavaju i školovanje kadrova za specifične potrebe HV, HRM i MUP-a Republike Hrvatske.

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom na Fakultetu se od 2005. godine provodi prijeddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziolgije po modelu 3+2. Studenti koji su završili prijeddiplomski studij (180 ECTS bodova) dobivaju naziv Prvostupnik kineziologije, a po završetku i diplomskog studija (ukupno 300 ECTS bodova) dobivaju naziv Magistra kineziologije.

Fakultet je 2011. godine pokrenuo Prijeddiplomski stručni studij kineziologije i Specijalistički diplomski studij kineziologije. Svaki od njih izvodi se u 4 smjera: sportski trener iz odabranog sporta, Kineziterapija, Kondicijska priprema sportaša i Rekreacija i fitnes. Preddiplomski stručni studij izvodi se kroz tri godine s ukupno 180 ECTSa te Specijalistički diplomski studij kroz dvije godine s 120 ECTSa.

Pored preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog programa Fakultet izvodi i program poslijediplomskog doktorskog studija kojeg uspješno prolazi već treća generacija studenata. Prva generacija studenata na poslijediplomskom doktorskom studiju iz kineziologije upisana je u akademskoj godini 2007./2008.

Misija i vizija

Kvalitetnim obrazovanjem i poticanjem znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti doprinositi osobnom razvoju i društvenoj uključenosti kreativnih, inovativnih, kompetentnih i poduzetnih stručnjaka i znanstvenika u svim područjima primijenjene kineziologije uvažavajući pritom potrebe tržišta rada i društva u cjelini.
vizija

Naša vizija je izgraditi regionalnu prepoznatljivost u obrazovanju poduzetnih, tržišno orijentiranih i društveno uključenih kineziologa te unaprijediti razvoj i transfer znanstveno istraživačkih i stručnih znanja prema pojedincima i organizacijama u svim područjima primijenjene kineziologije i društvu u cjelini.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content