Zavod za kineziološku edukaciju i metodologiju

Zavod za kineziološku edukaciju i metodologiju
kineziološki fakultet u splitu

Kontakt podaci

Za sve informacije, savjete, pomoć i suradnju kolegice i kolege sa ZKEM-a Vam uvijek stoje na raspolaganju.

pročelnik Zavoda za kineziološku edukaciju i metodologiju,

doc. dr. sc. Mirjana Milić

Promatrano s aspekta prakse i teorije, Zavod za Kineziološku edukaciju i metodologiju (ZKEM) utemeljen je na nužnosti promatranja, kvantificiranja, modeliranja i interdisciplinarne interpretacije kompleksnih kinezioloških fenomena alatima primijenjene fizike, matematičkih modela, primijenjene statistike te pedagogije.

Na zavodu postoje dvije katedre: Katedra za opću metodologijuKatedra za kineziološku metodiku.

Članovi Katedre za kineziološku metodiku su zaduženi za sve metodičke (Kineziološka metodika 1 i Kineziološka metodika 2) i srodne kolegije.

Članovi Katedre za opću metodologiju su zaduženi za temeljne metodološke predmete (Kvantitativne metode 1, Kvantitativne metode 2, Sistematska kineziologija 1, Sistematska kineziologija 2), predmete nužne za razumijevanje, modeliranje, kineziološku analizu te praktičnu primjenu fundamentalnih i kompleksnih struktura gibanja (Biomehanika, Biomehanika u kineziologiji) kao i predmete o fundamentima motoričkog učenja (Motoričko učenje).

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content