Raspored predavanja

Kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2022./2023.

LJETNI SEMESTAR 2022/2023

Za termine 26. – 28.05.

2. semestar specijalistički

4. semestar specijalistički

 

Za termine 19. – 21.05.

2. semestar specijalistički

 

Za termine 12. – 14.05.

2. semestar specijalistički

 

Za termine 05. – 07.05.

4. semestar specijalistički

 

Za termine 28. – 30.04.

2. semestar specijalistički

4. semestar specijalistički

 

Za termine 21. – 23.04.

2. semestar specijalistički

 

Za termine 14. – 16.04.

2. semestar specijalistički

 

Za termine 31.03. – 02.04.

2. semestar specijalistički

4. semestar specijalistički

 

Za termine 24. – 26.03.

2. semestar specijalistički

4. semestar specijalistički

 

Za termine 17. – 19.03.

2. semestar specijalistički

4. semestar specijalistički