Kineziološki fakultet Split

Odsjek za stručne studije

Odsjeci
O Fakultetu Voditelj

Odsjek za stručne studije je ustrojbena jedinica Fakulteta koja ustrojava i koordinira nastavnu i stručnu djelatnost na stručnim studijima.

Zadaće Odsjeka za stručne studije su:

  • koordinirati provedbu nastavnih procesa na stručnim studijima Fakulteta
  • razmatrati sva pitanja nastavnog i stručnog rada iz svoga djelokruga i poduzimati potrebne inicijative za rješavanje problema pred nadležnim tijelima Fakulteta
  • utvrđivati stručne projekte
  • poticati i pratiti stručno usavršavanje nastavnika i suradnika Odsjeka
  • poticati izradu stručne literature
  • utvrđivati planove sudjelovanja nastavnika na stručnim usavršavanjima
  • planirati nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe Odsjeka.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content