Kineziološki fakultet Split

Laboratorij

Institut za kineziologiju
Institut za kin...

Djelatnosti laboratorija instituta za kineziologiju KIFST-a hijerarhijski su organizirane na način da se u njima, prije svega, provode nastavne, znanstvene i komercijalne aktivnosti. Nastavne aktivnosti laboratorija Instituta odnose se na provođenje laboratorijskih vježbi te provođenje znanstvenih istraživanja sa ciljem prikupljanja podataka važnih za pisanje i obranu završni i magistarskih radova studenata Fakulteta. Znanstvene aktivnosti laboratorija odnose se na samostalni i grupni istraživački rad djelatnika/nastavnika Fakulteta a kojim se posebno doprinosi znanstveno-istraživačkom statusu Fakulteta. Također, u laboratoriju se provode i istraživanja na suradničkim znanstvenim projektima na kojima su djelatnici KIFST-a nositelji ili suradnici. Osim navedenih nastavnih i znanstvenih aktivnosti Instituta, kroz svoje laboratorije Institut pruža i komercijalne usluge testiranja i savjetovana grupa, sportskih klubova i/ili pojedinaca. Usluge i cijene predviđene su katalogom usluga Instituta a testiranja provode za to obučeni djelatnici Fakulteta.

Institut trenutno raspolaže sa dva aktivna laboratorija: laboratorij za sportsku fiziologiju i laboratorij za biokemiju. U planu je još konstituiranje laboratorija za biomehaniku, laboratorija za kinantropologiju, laboratorija za motoriku, laboratorija za sportske igre, te laboratorija za psiho-sociologiju.

TERENSKA TESTIRANJA

Osim laboratorijskih testiranja Institut provodi i terenska testiranja sa ciljem prikupljanja podataka za znanstvena istraživanja ili terenskih vježbi na pojedinim nastavnim predmetima. Uglavnom se radi o kineziološkim testovima provedenim prijenosnom opremom Instituta. Oprema koja se koristi u terenskim istraživanjima: sustav za procjenu snage – Opto Jump, sustav za procjenu snage – Opto Gait, sustav za procjenu brzine i snage – Powertimer, prijenosni ergospirometar – K5 – COSMED, spirometar – MR Spirolab, antropmetrijski set – Harpenden, kaliper za mjerenje kožnih nabora – Harpenden, prijenosni radar pištolj – Pocket Radar Ball Coach, stacionarni radar – Supido.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content