NATJEČAJ ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE NA PROGRAMU DODATNOG KINEZIOLOŠKOG USMJERENJA

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe kinezioloških usmjerenja:

 

 1. Kondicijska priprema sportaša
 2. Osobni trener

Navedeni programi stručnog usavršavanja kineziološkog usmjerenja su oblik stručnog usavršavanja koji nemaju status studijskog programa.

Nakon završetka programa izdaje se Potvrda o sjecanju znanja, vještina i kompetencija iz područja odabranog kineziološkog usmjerenja.

Odabrani program sadrži  5 predmeta od ukupno 21 ECTS. Svaki predmet se posebno polaže.

 

Uvjeti za upis pristupnika na program su:

a. za sve programe Kinezioloških usmjerenja

 • Završena 6. i/ili 7. razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) kineziološkog ili srodnog smjera i to:
  • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij (180 ECTS),
  • diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij (120/60 ECTS),
  • četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij,
  • integrirani preddiplomski i diplomski studij (300 ECTS).
 • Državljani izvan EU izjednačeni su u uvjetima prijave i upisa sa državljanima EU.

Dodatni uvjeti:

 1. Kandidati koji su prethodni studij završili izvan RH trebaju prethodno proći postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (putem Sveučilišta u Splitu).
 2. Kandidati koji su 6. Razinu završili u RH prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), obvezni su prethodno zatražiti i dostaviti Potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva.

Cijena programa stručnog usavršavanja

Cijena cijelog programa iznosi 7.500,00 kn, a obuhvaća nastavu, ispite (4 ispitna termina po predmetu) i izdavanje Potvrde.

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 1 kandidat po svakom pojedinom kineziološkom usmjerenju.

 Početak programa

Nastava će započeti 1. ožujka 2017. godine i traje (po potrebi) do 1. ožujka 2018. godine. Organizira se po principu vikend nastave. Ispiti se organiziraju u terminima prema Pravilniku,  odmah nakon odslušane nastave.

Prijave

Prijave se zaprimaju u Osječka 11, Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta  od 10. prosinac 2016. godine do 30. siječanj 2017. godine, osobno ili putem pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Odsjek za cjeloživotno učenje).

Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu je potrebno:

 • Ovjerena preslika diplome ili svjedodžbe iz točke 1.
 • Ovjerena Potvrda o minimalno dvogodišnjem radu na poslovima trenera od strane registriranog sportskog kluba, prema točci 1.b)
 • ON-LINE PRIJAVA
 • Potvrda iz Dodatnih uvjeta točke 1.

Upisi

Upis kandidata koji zadovoljavaju uvijete vršit će se od 01. veljače 2017. do 10. veljače 2017.  (do 12.00h)  u Osječka 11, Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta.

Upisna dokumentacija

Kandidati na upis moraju donijeti:

 • 2 fotografije
 • Fotokopiju osobne iskaznice
 • Rodni list
 • Dokaz o državljanstvu