NATJEČAJ ZA PROGRAME OBRAZOVANJA ODRASLIH

Natječaj se raspisuje za slijedeće programe osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih:

 1. Instruktora/ice grupnog fitnesa uz glazbu
 2. Instruktora/ice fitnesa u teretani

Navedeni programi obrazovanja odraslih odobreni su od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te podliježu Zakonu o obrazovanju odraslih. Nakon završetka programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).

 1. Uvjeti za upis pristupnika na program su:
 • Obavezno:
  • Završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.
  • Državljani izvan EU izjednačeni su u uvjetima prijave i upisa sa državljanima EU.
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora fitnesa u teretani
 • Dodatno (nije obavezno):
  • potvrdu fitnes/aerobik centra o organiziranom bavljenju sportskim aktivnostima
  • iskustvo u izradi i provedbi fitnes/aerobik treninga
 1. Razredbeni postupak:

Uvjet za upis je prijeđeni prag na provjeri funkcionalnih i motoričkih sposobnosti (kardiovaskularna izdržljivost, mišićna snaga, mišićna izdržljivost, koordinacija, fleksibilnost, ravnoteža) te provjeri motoričkih znanja (pravilna demonstracija osnovnih vježbi  mišićne snage, izdržljivosti, koordinacije, fleksibilnosti).

IZRAVAN UPIS: Osobe sa pisanim dokazom o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera te vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.  

 1. Cijena programa obrazovanja odraslih

Cijena programa iznosi:

 • za Instruktor fitnesa uz glazbu 4.500,00 + PDV kn, a obuhvaća nastavu, ispite  i izdavanje Uvjerenja.
 • za Instruktor fitnesa u teretani 7.000,00 + PDV kn, a obuhvaća nastavu, ispite i izdavanje Uvjerenja

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 10 kandidata po svakom pojedinom programu obrazovanja odraslih.

 1. Početak programa

Nastava će započeti 04. 03. 2017. godine.

 1. Prijave

Prijave se zaprimaju u Osječka 11, Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta  od 03. siječnja do 24. veljače 2017. godine, osobno ili putem pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Odsjek za cjeloživotno učenje).

 1. Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu je potrebno:

 1. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak prijavljenih kandidata održat će se 25. veljače 2017. godine u Osječkoj 11. na    Odsjeku za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta  u Splitu 

 1. Upisi

Upis kandidata koji zadovolje na razredbenom postupku vršit će se od 27.  veljače  do 03. ožujka  2017.  (do 12.00h) u Osječka 11, Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta.

 1. Upisna dokumentacija

Kandidati na upis moraju donijeti ili poslati preporučenom poštom: Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Odsjek za cjeloživotno učenje)

 • 2 fotografije
 • Fotokopiju osobne iskaznice
 • Rodni list
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dodatne potvrde (opcija)