kineziološki fakultet u splitu

Kontakt podaci

Izv. prof. dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski – predsjednica odbora za kvalitetu

E-mail: suncica@kifst.hr
Tel: 021/302 403

Odbor za unaprjeđenje kvalitete Fakulteta čine:

  • Dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski, predsjednik
  • Dr. sc. Hrvoje Karninčić, član
  • Dr. sc. Marko Erceg, član
  • Dr. sc. Ana Kezić, član
  • Marija Čavka, student
Odbor organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete te surađuje s Centrom za unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu u Splitu.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content