kineziološki fakultet u splitu

Kontakt

Studentska služba za stručne studije

Ljubica Perko Žaknić, struč.spec.admin.publ.

voditelj studenske službe za stručne studije

E mail: ljube@kifst.hr

Tel: 021/302-446

Meri Jurić, bacc.admin.publ.

referent studenske službe za stručne studije

E mail: meri@kifst.hr

Tel: 021/302-440

OBAVIJEST O PRODUŽETKU PRIJAVA I UPISA NA STRUČNIM PRIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA

Obzirom kako se upisom na stručni prijediplomski studij kineziologije za akademsku godinu 2022/2023 putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU) nije popunila odobrena kvota (210 studenata), produžavaju se prijave, razredbeni postupak i upisi na stručni prijediplomski studij kineziologije za akademsku godinu 2023/2024 zaključno do 27.10.2023.

Zainteresirani kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja, za razredbeni postupak prijavljuju se izravno Kineziološkom fakultetu u Splitu direktnom prijavom koja će osim ranije zatraženih dokumenata uključivati i dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji te svjedožbe sva 4 razreda srednje škole (u originalu ili ovjerenoj kopiji).

U slučaju prijave većeg broja kandidata, isti će se rangirati prema uspjehu u srednjoj školi.

Zainteresirani kandidati trebaju osobno  ili poštom najkasnije do 27.10.2023.godine na adresu Fakulteta (Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21 000 Split, s naznakom „Za studentsku službu za stručne studije“) dostaviti sljedeće dokumente:

a) Prijava za razredbeni postupak koja uključuje:

 1. Dokaz o položenoj državnoj maturi u originalu ili u ovjerenoj kopiji (za kandidate koji su završili četverogodišnju srednju školu 2010. godine i kasnije)
 2. Maturalna svjedožba (za sve kandidate osim onih koji su završili gimnazijske programe nakon 2010. godine)
 3. Svjedožbe sva četiri razreda srednje škole u originalu ili u ovjerenoj kopiji (svi kandidati)
 4. obrazac prijave za razredbeni postupak 
 5. kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)
 6. dokaz o državljanstvu (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 7. rodni list (original ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 8. dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (za smjer sportski trener)
 9. fotokopija važeće osobne iskaznice (u protivnom Potvrda o prebivalištu)
 1. potvrda o zdravstvenom statusu izdana isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta prema popisu – ne starije od 6 mjeseci. (samo potvrda, bez nalaza)
 2. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 26,54 EUR (200,00 KN*) uplaćenih u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6,  IBAN Fakulteta: HR4124070001100643571, poziv na broj: OIB kandidata (opis plaćanja: razredbeni postupak- ime i prezime kandidata).                                                            

*Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.                                                                                                                               

b) Dokumentaciju za upis koja uključuje:

 • Obrazac prijave
 • jednu fotografiju veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o uplati iznosa od 53,09 EUR (400,00 KN*) na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571, model 00, poziv na broj: OIB kandidata, opis plaćanja : upisnina za IME I PREZIME STUDENTA)
 • dokaz o uplati iznosa od 716,70EUR  (5.400,00 KN*) na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571, model 00, poziv na broj: OIB kandidata, opis plaćanja : školarina prvog semestra za IME I PREZIME)
 • Izjava/Privola
 • Obrazac ŠV20
 • Upisni list
 • Ugovor (u dva primjerka)

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka ->385,35eur  (2.700,00 kn*)  kod upisa+179,18eur  (1.350,00 kn) prosinac+179,80eur (1.350,00kn*) veljača, uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos do 10.000,00 kn (1327,23 EUR*).

*Obveza dvojnog iskazivanja cijena na snazi je od 05.rujna 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine. Utvrđene naknade za akademsku godinu 2022/2023 preračunate su temeljem fiknog tečaja konverzije =7,53450.

  Za dodatne informacije; molimo zvati na 021-302-446.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content