Upisi u više godine (drugu i treću) strucnog i specijalistickog studija provodit ce od 19. do 23.10.2015. godine od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Studentske sluzbe fakulteta.

Za upis je potrebno:

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR45 23300031100399873.

Studenti koji upisu neće pristupiti osobno, obavijest o nakani upisa više godine, te dokaz o uplati trebaju dostaviti na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr (uz uvjet da im je indeks u referadi).

Studenti koji nisu podmirili školarinu za proteklu akademsku godinu ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

Upisi nakon 23.10.2015. neće biti mogući.

Početak nastave za drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija, te prvu i drugu specijalističkog diplomskog studija je 07. studenog 2015. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.

 

UVJETI UPISA VIŠE GODINE STUDIJA

Opći uvjet je da su položili sve predmete druge godine koje su u 2014/2015 ponovno upisali, jer su u protivnom izgubili pravo studiranja.

Za upis apsolventske godine potrebno je uplatiti upisninu od 350,00 kn.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content