Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije studenti stječu 120 ECTS bodova. Postoje 4 smjera na specijalističkom diplomskom studiju:

Na ovoj razini studija studenti svih studijskih grupa slušaju zajedničku nastavu iz obaveznih predmeta, a posebno nastavu iz specijalističkih predmeta (po pojedinim smjerovima), izbornih sportova i izbornih predmeta (ovisno o modulu).

O pokretanju studija u pojedinoj akademskoj godini odluku donose mjerodavna tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu prema utvrđenim kriterijima (broj pristupnika prijavljen za upis, rezultati razredbenog ispita, prioriteti istaknuti od pojedinih nacionalnih sportskih saveza i drugo).

Ishodi učenja specijalistički diplomski stručni studij kineziologije smjer sportski trener (stručni specijalist kineziologije – trener odabranog sporta):

Ishodi učenja specijalistički diplomski stručni studij kineziologije smjer kondicijska priprema sportaša (stručni specijalist kineziologije – trener kondicijske pripreme sportaša):

Ishodi učenja specijalistički diplomski stručni studij kineziologije smjer rekreacija i fitnes (stručni specijalist kineziologije – trener rekreacije i fitnesa):

Ishodi učenja specijalistički diplomski stručni studij kineziologije smjer kineziterapija (stručni specijalist kineziologije – kineziterapeut):

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content