Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Izmjene i dopune pravilnika o studijima i sustavu studiranja Dopuna Pravilnika o studiju i sustavu studiranja Kineziološkog fakulteta u Splitu Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele statusa i naziva nastavne baze i/ili vježbaonice kineziološkog fakulteta u splitu Pravilnik o radu Postupovnik za provođenje izbora Dopuna Pravilnika o radu KIF-a Pravilnik o raspodjeli vlastitih sredstava Pravilnik o zaštiti od požara Pravilnik o stegovnoj odgovornosti Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine Kineziološkog fakulteta u Splitu Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Pravilnik o arhiviranju Kineziološkog fakulteta u Splitu Pravilnik o uredskom poslovanju Kineziološkog fakulteta u Splitu Pravilnik o provedbi nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o postupku reizbora Pravilnik o sponzoriranju i doniranju Pravilnik o poticanju predmeta na engleskom jeziku Odluka o visini sredstava za poticanje nastave na engleskom jeziku
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content