Akademska godina podijeljena je na dva semestra, zimski i ljetni semestar. Svaki semestar ima 15 tjedana nastave. Unutar jednog semestra neki predmeti se realiziraju unutar 7 ili 8 tjedana, što nazivamo četvrtinama. Pa tako jedna akademska godina je podijeljena na četiri četvrtine, prve dvije u zimskom semestru i druge dvije u ljetnom semestru.

U akademskoj godini 2015./2016. četvrtine traju kako slijedi:
1/4  od 28.09.2015. do 20.11.2015.
2/4  od 23.11.2015. do 22.01.2016.
3/4  od 29.02.2016. do 15.04.2016.
4/4  od 18.04.2016. do 10.06.2016.

Mapa grada Splita s označenim mjestima za nastavu

 

1 . godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama

 

2. godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama

 

 

3. godina preddiplomski studij kineziologije

Studenti po grupama

Studenti po grupama – plesovi

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content