Zavodi i Katedre

Departments and Chairs

Zavodi su ustrojbene jedinice Fakulteta koje ustrojavaju i koordiniraju znanstveno – nastavnu i stručnu djelatnost.

Zadaci zavoda su:

  • razmatrati sva pitanja znanstveno-nastavnog i stručnog rada iz znanstvenih polja iz svoga djelokruga i poduzima potrebne inicijative za rješavanje problema pred nadležnim organima Fakulteta
  • utvrđivati znanstveno-istraživačke i stručne projekte
  • poticati i pratiti stručno i znanstveno usavršavanje nastavnika i suradnika Zavoda,
  • poticati izradu skripti i udžbenika,
  • utvrđivati planove sudjelovanja nastavnika na kongresima, simpozijima, studijskim dopustima
  • planirati nabavku opreme i potrošnog materijala za potrebe zavoda
  • utvrđivati nastavno opterećenje nastavnika
  • komunicirati s vanjskim suradnicima na predmetima zavoda
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content