Za sva sporna pitanja koja se pojave u postupku vrednovanja iz st. 4. (pitanje akreditiranosti visokog učilišta i sl.) ovlaštena tijela sastavnice Sveučilišta mogu se obratiti Uredu koji je ovlašten zatražiti mišljenje Vijeća za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Cjelokupna dokumentacija predmeta pohranjuje se na sastavnici, a Ured pohranjuje popunjeni obrazac iz st. 3. i rješenje iz st. 5. koje je sastavnica dužna dostaviti na znanje Uredu.

Zahtjev za Priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS-bodova podnosi se izravno sastavnicama Sveučilišta koje u cijelosti provode postupak priznavanja razdoblja studija sve do konačne odluke vijeća sastavnice, sukladno općim aktima sastavnica.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content