Znanstveni projekti u tijeku:

Anaerobni kapaciteti u udaračkim borilačkim sportovima

Voditelj: Doc. dr. sc. Dražen Čular

Suradnici istraživači (znanstveni suradnici-docenti na KF u Splitu): Vladimir Ivančev, Alen Miletić,
Suradnici-doktoranti: Danijel Vučić, Tea Bešlija, Mirjana Milić, Goran Kuvačić, Damir Zubac, Luka Pezelj

Trajanje: 15.06.2014. – 14.06.2017.

Financijer: HRZZ

Dodijeljena sredstva: 397.561,00 Kn

Sažetak

Osnovni cilj projekta je konstrukcija i validacija mjernog instrumenta, zadovoljavajućih metrijskih karakteristika, koji će s visokim stupnjem primjenjivosti, kvalitetno opisivati razinu specifičnih anaerobnih kapaciteta u udaračkim borilačkim sportovima (taekwondo, karate, kickboxing). Slijedom kompleksnosti problematike predmeta istraživanja, a ukoliko novokonstruirani test ne pokaže zadovoljavajuće metrijske karakteristike za sekundarni cilj određujemo revalidaciju i odabir jednog ili više postojećih “nespecifičnih” testova koji se temeljem provjere metrijskih karakteristika pokažu primjerenim za pojedini sport. Projekt je osmišljen kao istraživanje u ukupnom trajanju od 36 mjeseci. U svrhu realizacije postavljenih ciljeva istraživanje će biti provedeno na uzorku od minimalno 300 ispitanika podijeljenih na subuzorke po sportu, spolu i uzrasnoj kategoriji (kadeti, juniori, seniori). Projekt se sastoji od tri faze. U prvoj fazi će se izraditi web stranica i računalna aplikacija za: unos, pohranu, pregled i praćenje ispitanika i rezultata, te će se temeljem pilot istraživanja I dosadašnjih spoznaja izvršiti odabir određenog broja postojećih “nespecifičnih” mjernih instrumenata. U drugoj fazi projekta prikupit će se podaci o antropometrijskim karakteristikama i izmjerit će se anaerobni kapaciteti ispitanika odabranim terenskim testovima sa potvrđenim metrijskim karakteristikama. Istovremeno će se tijekom druge faze započeti s konstrukcijom novog specifičnog mjernog instrumeta. Treća faza projekta obuhvaća provjeru metrijskih karakteristika novokonstruiranog specifičnog terenskog testa za procjenu anaerobnih kapaciteta u udaračkim borilačkim sportovima, kao i odabir postojećih testova primjerenih za praktičnu upotrebu na specifičnom uzorku. Po završetku projekta će se temeljem dobivenih rezultata izradit selekcijski normativi po sportu, spolu i uzrasnoj kategoriji.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content