NATJEČAJ
ZA UPIS U PRVU GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE
AKADEMSKA GODINA 2015/2016

UPISNA KVOTA

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Diplomski studij kineziologije 90 0 90

UVJETI UPISA

Završen sveučilišni preddiplomski studij kineziologije ili neki srodni s ukupnim brojem od minimalno180 ECTS bodova.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se jedino u slučaju da je broj prijavljenih pristupnika veći od upisne kvote. Kandidati se rangiraju prema kriteriju izvrsnosti s obzirom na prosjek i nezaostajanje tijekom studija.

PRIJAVA ZA STUDIJ

 

PRIJAVA UPISA 28. i 29.09. od 08.00 do 13.00 sati
RAZREDBENI POSTUPAK
I PRIVREMENA LISTA (po potrebi)
30.09.
ŽALBE (po potrebi) 01.10. od 08.00 do 10.00 sati
KONAČNA LISTA 01.10. u 14.00 sati

Uz prijavu je potrebno priložiti:

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu, osim diplome, dužni su dostaviti prijepis ocjena s prosjekom, brojem ECTS bodova (najmanje 180), te nastavni plan i program.
Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili u inozemstvu moraju prethodno proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

UPIS

 

UPISI* 02. 10. od 08.00 do 13.00 sati

UPISNA DOKUMENTACIJA

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content