Akademska godina podijeljena je na dva semestra, zimski i ljetni semestar. Svaki semestar ima 15 tjedana nastave. Unutar jednog semestra neki predmeti se realiziraju unutar 7 ili 8 tjedana, što nazivamo četvrtinama. Pa tako jedna akademska godina je podijeljena na četiri četvrtine, prve dvije u zimskom semestru i druge dvije u ljetnom semestru.
U akademskoj godini 2015./2016. četvrtine traju kako slijedi:
1/4  od 05.10.2015. do 20.11.2015.
2/4  od 23.11.2015. do 22.01.2016.
3/4  od 29.02.2016. do 15.04.2016. (za 1. godinu – 07.03.2016. do 15.04.2016.)
4/4  od 18.04.2016. do 10.06.2016.
Mapa grada Splita s označenim mjestima za nastavu

1.       godina Diplomski sveučilišni studij kineziologije

Raspored  1/4
Raspored  2/4
Raspored  3/4 nastava započinje 07.03.2016. nakon odrađene stručne prakse
Raspored  4/4

Studenti po grupama
Popis studenata po izabranim predmetima na 2. semestru

Izborni predmeti su zabilježeni prema studentovom prvom odabiru. Mijenjanje nije bilo dozvoljeno i nije se uzimalo u obzir.

2.       godina Diplomski sveučilišni studij kineziologije
Raspored  1/4
Raspored  2/4
Raspored  3/4
Raspored  4/4

Studenti po grupama

Popis studenata po izabranim predmetima na 3. semestru
Popis studenata po izabranim predmetima na 4. semestru

Izborni predmeti su zabilježeni prema studentovom prvom odabiru. Mijenjanje nije bilo dozvoljeno i nije se uzimalo u obzir.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content