dipl kineziolozi

 

Study University Graduate Study of Kinesiology
Scientific/artistic area of the study programme Social sciences, field Kinesiology
Duration of the study programme 2 years
Minimum ECTS credits required for completing the study 120 ECTS
Academic title and abbreviation Master of Kinesiology, mag. cin.

 

Learning outcomes of the Graduate University Study Programme Kinesiology:

 

  1. Knowledge and understanding:
  1. Kinesiological analysis:
  1. Planning and programming of kinesiological treatments:
  1. Kinesiological practice:
  1. Complementary skills:

Employment possibilities

Poslodavci koji zapošljavaju sveučilišne magistre kineziolgoje su osnovne i srednje škole, predškolske institucije, sveučilišta i fakultetu, laboratroriji i dijagnostički centri, sportski klubovi, društva i savezi, različiti sportski instituti, udruge za rekreaciju, kineziterapijske i rehabilitacijske ustanove, društva i udruge i sl.

Possibility of continuing the study at a higher level

Student koji završi ovaj studijski program može nastaviti studirati na Kineziološkom fakultetu u Splitu, na Poslijeddiplomskom doktorskom sveučilišnom studiju kineziologije.

Study/studies of lower level of proponents or other institutions from the Republic of Croatia which precede to the enrolment of the suggested study

Studying conditions

Diplomski studij kineziologije izvodi se kroz dvije studijske godine. Svaka studijska godina ima dva semestra, odnosno četiri četvrtine. U svakom semestru student u pravilu upisuje 30 ECTS-a, odnosno u jednoj studijskoj godini 60 ECTS-a. Student završava ovaj studij kad sakupi svih 180 ECTS-a i obrani Diplomski magistarski rad.

Student u svakom semestru služa obavezne predmete i jeden do 3 izborna predmeta, ovisno o semestru. U prvom semestru studenti slušaju i polažu 27 ECTSa obveznih predmeta i 3 ECTSa izbornih predmeta, u drugom semestru 24 ECTSa obveznih i 6 ECTSa izbornih predmeta, u trećem semestru 21 ECTSa obvaznih i 9 ECTSa izbornih predmeta, te u četvrtom semestru Diplomski/magistarski rad od 21 ECTSa i 9 ECTSa izbornih predmeta.

Nastava na studijkom programu se u pravilu provodi kroz predavanja (grupa studenata do 150), seminare (grupa studenata do 36), kineziološke vježbe (grupa studenata do 18), laboratorijske vježbe (grupa studenata do 12) za predmete iz područja biomedicinskih zanosti, terenske vježbe (grupa studenata do 12) za predmete nekih sportova (Skijanje, Sportovi na vodi), te metodičke vježbe (grupa studenata do 10) za predmete Kineziološka metodika 1 i 2.

System of counselling and guidance during the study

Studenti svake studijske godine, na početku akademske godine, biraju po dva predstavnika studenata. Fakultetsko vijeće imenuje Voditelja studijek godine iz redova nastavnika i suradnika zaposlenih na Fakultetu. Nadalje studenti su organizirani i imaju Studentski zbor KIFST-a a koji ima pet predstavnika u Fakultetskom vijeću. Podrška im je dostupna preko Studentske službe koja je svaki radni dan otvorena od 8.00 do 14.00 za studentska pitanja. Predstojnici Zavoda kao i Prodekan za nastavu i studente, te svi nastavnici dostupni su studentu u njegovom vođenju i usmjeravanju tijekom studiranja.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content