kineziološki fakultet u splitu

Kontakt

Studentska služba

tel: 021/302-444 

e-mail: studentska.sluzba@kifst.hr

Razredbeni ispit- prijava

Sukladno uvjetima natječaja, kandidati za provjeru motoričkih sposobnosti (prethodno prijavljeni na www.postani.student), trebaju:

1. Obaviti liječnički pregled i dobiti Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izdanu isključivo od specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta – ne starije od 6 mjeseci.
* priznaje se isključivo gornja potvrda bez ostalih nalaza

2. Uplatiti troškove pristupa testiranju motoričkih sposobnosti (razredbeni postupak):
primatelj: Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split;
IBAN:4124070001100643571;
poziv na broj: OIB kandidata
opis plaćanja: razredbeni postupak
iznos: 200,00 kn

3. Popuniti prijavni list (s fotografijom ne starijom od 6 mjeseci

4. Fotografija (ne starija od 6 mjeseci-potrebno je poslati posebno)

5. Popuniti Izjavu/Privolu

Prijave (dokumenti pod 1, 2, 3, 4 i 5) za pristupanje provjeri motoričkih sposobnosti zaprimaju se isključivo putem e-maila prijemni@kifst.hr u periodu od 01. lipnja do 28.06.2022. godine do 22.00 h, sa svim uredno popunjenim, potpisanim i skeniranim prilozima.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu poslali prijavu s prilozima, ne mogu pristupiti polaganju razredbenog ispita.

Provjera (testiranje) motoričkih sposobnosti održat će se u petak, 01.07.2022. godine s početkom u 08.00 sati, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.
Provjera motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) obuhvaća NORME koje je potrebno zadovoljiti, na način da se jedna norma (bilo koja osim plivanja) može ne ispuniti/polagati, dok je svaka sljedeća eliminacijska. Takvi kandidati odmah se eliminiraju iz daljnjeg testiranja, dok se kandidati koji zadovolje postavljene norme kako je naprijed opisano, rangiraju isključivo prema rezultatima Državne mature. Pravo na upis ostvaruje 75 kandidata s najvećim brojem bodova.
Vrhunski sportaši Hrvatske I i II kategorije oslobađaju se od polaganja ostalih normi ukoliko zadovolje normu iz plivanja (dostaviti dokaz kod prijave).

Upisi će se provoditi nakon objave konačnih rezultata Državne mature, te objave konačnih rang-lista za upis (18.07.2022.), i to od 19.07.2022. do 22.07.2022. do 13.00 sati prema naknadnim obavijestima.
Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content