Pravilnici

Studij i studiranje

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja

Pravilnik o završnom radu na sveučilišnom studiju

Pravilnik o završnom radu na stručnim studijima

Pravilnik o diplomskom radu

 

Nastavne baze i članske organizacije

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele statusa i naziva nastavne baze i/ili vježbaonice kineziološkog fakulteta u splitu

Pravilnik o članskim organizacijama

Dopune Pravilnika o članskim organizacijama

 

Djelatnici

Opći pravilnici

Pravilnik o radu

Dopuna Pravilnika o radu KIF-a

Izmjene i dopune Pravilnika o radu FV

Paravilnik o radu fakultetskog vijeća, vijeća zavoda i povjerenstava , Izmjene i dopune Pravilnika o radu FV

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda Kineziološkog fakulteta od obavljanja vlastite djelatnosti

Pravilnik o autorskim djelima i honorarima 

Pravilnik o autorskim djelima i honorarima 072017

Zahtjev za sklapanje ugovora o djelu i autorskom djelu

Pravilnik o ulozi menadžera, financijskom planiranju i podmirivanju troškova realizacije programa koji imaju međunarodni potencijal

Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podataka

 

Etički kodeks i stegovna odgovornost

Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika

Poslovnik o radu etickog povjerenstva

Pravilnik o arhiviranju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o uredskom poslovanju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o provedbi nabave bagatelne vrijednosti

 

Znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja

Pravilnik o postupku reizbora

Postupovnik o provođenju izbora

Troškovi izbora u znanstveno zvanje

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o poticanju znanstvene izvrsnosti izvanproracunskim sredstvima

Pravilnik o poticanju predmeta na engleskom jeziku

Odluka o visini sredstava za poticanje nastave na engleskom jeziku