Pravilnici

Studij i studiranje

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja

Pravilnik o završnom radu na sveučilišnom studiju

Pravilnik o završnom radu na stručnim studijima

Pravilnik o diplomskom radu

Politika privatnosti Kineziološkog fakulteta u Splitu

Izjava GDPR

 

Nastavne baze i članske organizacije

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele statusa i naziva nastavne baze i/ili vježbaonice Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o članskim organizacijama

Dopune Pravilnika o članskim organizacijama

 

Djelatnici

Opći pravilnici

Pravilnik o radu RH

Pravilnik o radu Fakultetskog vijeća, vijeća zavoda i povjerenstava (pročišćeni tekst)

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika

Stegovno povjerenstvo

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda Kineziološkog fakulteta od obavljanja vlastite djelatnosti

Pravilnik o autorskim djelima i honorarima

Zahtjev za sklapanje ugovora o djelu i autorskom djelu

Pravilnik o ulozi menadžera, financijskom planiranju i podmirivanju troškova realizacije programa koji imaju međunarodni potencijal

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Politika privatnosti Kineziološkog fakulteta u Splitu

 

Etički kodeks i stegovna odgovornost

Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika

Poslovnik o radu etickog povjerenstva

Etičko povjerenstvo Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o arhiviranju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o uredskom poslovanju Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o provedbi nabave bagatelne vrijednosti

 

Znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja

Pravilnik o postupku reizbora

Postupovnik o provođenju izbora

Troškovi izbora u znanstveno zvanje

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine Kineziološkog fakulteta u Splitu

Pravilnik o poticanju predmeta na engleskom jeziku

Odluka o visini sredstava za poticanje nastave na engleskom jeziku