OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

KINEZIOLOGIJE

STUDENI 2023

IME I PREZIME KANDIDATA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA
MAGDALENA JERKAN KINEZITERAPIJA SKAKAČKOG KOLJENA 1/ S. Ložić, mentor

2/ J. Paušić, član

3/ P. Rajković Vuletić, član

4/ M. Čavala, z.član

13.11.2023.

(ponedjeljak)

10:40 sati

online

MARIO BOGOVIĆ SUSTAVI KONDICIJSKE PRIPREME SPECIJALINIH POSTROJBI RH 1/ F. Žuvela, mentor

2/ G. Kuvačić, član

3/ H. Karninčić, član

4/ S. Krstulović, z.član

16.11.2023.

(četvrtak)

12:00 sati

online

ZVONIMIR ŠAMIJA KINEZITERAPIJA NAKON RUPTURE AHILOVE TETIVE 1/ D. Todorović, mentor

2/ J. Paušić, član

3/ P. Rajković Vuletić, član

4/ M. Čavala, z.član

16.11.2023.

(četvrtak)

17:00 sati

TEA DRNASIN PREVENCIJA I REHABILITACIJA KOD NESTABILNOG RAMENA 1/ D. Todorović, mentor

2/ M. Čavala, član

3/ J. Paušić, član

4/ D. Radman, z.član

16.11.2023.

(četvrtak)

16:30 sati

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content