OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

KINEZIOLOGIJE

STUDENI 2023

IME I PREZIME KANDIDATA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA
TOMISLAVA DUKIĆ KINEZITERAPIJSKI POSTUPCI KOD OBOLJHELIH OD PARKINSONOVE BOLESTI 1/ I. Stipić mentor

2/ J. Paušić, član

3/ V. Ivančev, član

4/ D. Znaor, z.član

07.11.2023.

(utorak)

11:00 sati

TONI MARKOTA RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U RUKOMETU 1/ N. Foretić, mentor

2/ Š. Veršić, član

3/ M. Čavala, član

4/ N. Rogulj, z.član

08.11.2023.

(srijeda)

10:00 sati

online

LUKA PLEŠTINA DIJAGNOSTIKA AGILNOSTI U NOGOMETU 1/ N. Foretić, mentor

2/ Š. Veršić, član

3/ M. Erceg, član

4/ A. Rađa, z.član

08.11.2023.

(srijeda)

10:30 sati

online

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content