OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

KINEZIOLOGIJE

SIJEČANJ 2024

IME I PREZIME KANDIDATA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA
IVAN ŽAJA DIZANJE UTEGA (WEIGHTLIFTING) KOD REKREATIVACA 1/ M. Blažević, mentor

2/ N. Foretić, član

3/ M. Tomljanović, član

4/ F. Žuvela, z.član

25.1.2024.

(ponedjeljak)

12:00 sati

online

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content