OBRANA ZAVRŠNOG RADA STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

KINEZIOLOGIJE

LISTOPAD 2023

IME I PREZIME KANDIDATA TEMA POVJERENSTVO ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA VRIJEME OBRANE ZAVRŠNOG RADA
LUKA TOMAŠ KINEZITERAPIJA DISKINEZIJE LOPATICA: OBLICI I RJEŠENJA 1/ S. Ložić, mentor

2/ J. Paušić, član

3/ D.Radman član

4/ D. Znaor, z.član

23.10.2023.

(ponedjeljak)

11:00 sati

STJEPAN GLAD VIŠESTRUKI UZROCI BOLNIH STANJA U LEĐIMA 1/ S. Ložić, mentor

2/ J. Paušić, član

3/ D. Znaor, član

4/ V. Ivančev, z.član

23.10.2023.

(ponedjeljak)

11:30 sati

JOSIP BRDAR KONDICIJSKA PRIPREMA NOGOMETAŠA OVISNO O NJIHOVIM POZICIJAMA 1/ M. Erceg, mentor

2/ A. Rađa, član

3/ Š. Veršić, član

4/F. Žuvela, z.član

07.11.2023.

(utorak)

12:30 sati

IVAN ROCA METODOLOGIJA OBUKE4-2-3-1 1/ F. Fiorentini, mentor

2/ M. Erceg, član

3/ A. Rađa, član

4/S. Krstulović, z.član

07.11.2023.

(utorak)

11:00 sati

HRVOJE RONČEVIĆ UTJECAJ I RAZVOJ EKSPLOZIVNE SNAGE NA NOGOMETAŠA 1/ M. Erceg, mentor

2/ A. Rađa, član

3/ G. Kuvačić, član

4/F. Žuvela, z.član

07.11.2023.

(utorak)

11:30 sati

LUCIJA BALIĆ KONDICIJSKE SPSOBNOSTI I FUNKCIONALNI ZAHTJEVI IGRE U ŽENSKOM NOGOMETU 1/ M. Erceg, mentor

2/ A. Rađa, sumentor, član

3/ Š. Veršić, član

4/F. Žuvela, z.član

07.11.2023.

(utorak)

12:00 sati

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content