Temeljem javnog natječaja objavljenog na web stranici Fakulteta, Slobodnoj Dalmaciji, Zavodu za zapošljavanje, Eurajobs portalu i u Narodnim novinama,

za izbor:

– redovitog profesora prvi izbor za znanstveno područje Društvenih znanostiznanstveno polje Kineziologija, grana Kineziološka antropologija, grana Sistematska kineziologija za obavljanje poslova na grupi predmeta Opće kineziologije i grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova na grupi predmeta: borilački sportovi i vještine, izabran je:

dr.sc. Dražen Čular

– redovitog profesora prvi izbor za znanstveno područje Društvenih znanostiznanstveno polje Kineziologija, grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova na grupi predmeta Sportske gimnastike i Ritmičke gimnastike i grana Kineziološka antropologija, izabrana je:

dr.sc. Ana Kezić

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content