Split, 01. ožujka 2024. godine

POZIV ZA RAZGOVOR (INTERVJU)

  1. Razgovor (intervju) po natječaju za izbor na radno mjesto  I. vrste – asistent, za znanstveno područje DRUŠTVENE ZNANOSTI, polje Kineziologija, grana kineziologija sporta za obavljanje poslova na predmetima Atletike, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, jednog suradnika (m/ž) objavljen u NN 8/2024 od 19.001.2024. godine, na web stranici Kineziološkog fakulteta u Splitu, na stranicama Euraxess i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana:
  1. ožujka 2024. (četvrtak) od 08:00 do 09:00 u dekanatu Kineziološkog fakulteta u Splitu (Teslina 6)

Na razgovor će se pozvati kandidati sukladno članku 8. Pravilniku o uvjetima i kriterijima za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta Kineziološkog fakulteta u Splitu te će se odabranim kandidatima uputiti poziv na e-mail adresu s koje su poslali prijavu na natječaj.

Pozvani kandidati na razgovor (intervju) moraju ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Na razgovoru (intervjuu) procjenjuju se: motivacija kandidata za prijavu na natječaj, kvalitetu socijalnog kontakta, komunikacijske vještine, specifična znanja i vještine, znanstveni interes, iskustvo u nastavnom procesu.

Kandidat koji ne pristupi na razgovor (intervju) u naznačeno vrijeme kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Molimo sve kandidate da svoj dolazak potvrde najkasnije do 05. ožujka 2024. (utorak) na email: jelena.palaversic@kifst.eu

Odluka Fakultetskog vijeća o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste – asistent, za znanstveno područje DRUŠTVENE ZNANOSTI, polje Kineziologija, grana kineziologija sporta za obavljanje poslova na predmetima Atletike, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, objavit će se u roku od 8 dana od dana donošenja iste na mrežnim stranicama Fakulteta.

Stručno povjerenstvo

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content