O studiju

Završetkom preddiplomskog stručnog studija kineziologije studenti stječu 180 ECTS bodova. Postoje 4 smjera na stručnom preddiplomskom studiju:

Na ovoj razini studija studenti svih studijskih grupa slušaju zajedničku nastavu iz predmeta temeljnih kinezioloških znanosti i interdisciplinarnih područja (obvezni predmeti), a posebno nastavu iz specijalističkih predmeta (po pojedinim smjerovima), izbornih sportova i izbornih predmeta.

O pokretanju studija u pojedinoj školskoj godini odluku donose mjerodavna tijela Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu prema utvrđenim kriterijima (broj pristupnika prijavljen za upis, rezultati razredbenog ispita, prioriteti istaknuti od pojedinih nacionalnih sportskih saveza i drugo).

Ishodi učenja preddiplomski stručni studij kineziologije smjer sportski trener (stručni prvostupnik kineziologije – trener odabranog sporta):

 • objasniti manualni mišićni test te mjerenje raspona pokreta svih zglobova ljudskog tijela
 • prepoznati i objasniti funkcionalne nepravilnosti
 • napisati pripremu za sat treninga, odnosno tjelesnog vježbanja
 • dati primjere pojedinih metodičkih organizacijskih oblika rada u pojedinim područjima primijenjene kineziologije
 • prepoznati opće zakonitosti razvoja antropoloških obilježja
 • upotrijebiti zakonitosti upravljanja procesom vježbanja
 • razjasniti i razlikovati konvencionalne i nekonvencionalne kineziološke sadržaje
 • razlikovati, identificirati, imenovati i usporediti biotička motorička znanja i odabrana opća kineziološka motorička znanja
 • provesti i interpretirati jednostavne istraživačke zadatke iz područja fizike biomehanike
 • provesti i interpretirati jednostavne istraživačke zadatke iz područja biomehanike
 • primijeniti odgovarajuće metode i postupke za učenje, usvajanje i usavršavanje napredne tehnike u izabranom sportu
 • objasniti pravila natjecanja u izabranom sportu
 • objasniti osnovne principe i načela odabranog sporta
 • analizirati parametre situacijske učinkovitosti odabranog sporta
 • analizirati taktičke varijante pojedinog sporta
 • definirati specifičnosti planiranja i programiranja treninga u odabranom sportu
 • objasniti periodizaciju pripreme u odabranom sportu
 • definirati i objasniti vrste planiranja i programiranja u odabranom sportu

Ishodi učenja preddiplomski stručni studij kineziologije smjer kondicijska priprema sportaša (stručni prvostupnik kineziologije – trener kondicijske pripreme sportaša):

 • analizirati različite sadržaje kondicijskog treninga
 • demonstrirati pravilnu tehniku različitih sadržaja kondicijskog treninga
 • upotrijebiti različite metode,  metodičke forme, organizacijske oblike rada i parametre opterećenja u kondicijskom treningu
 • upotrijebiti metode i postupke za transformaciju antropoloških značajki sportaša
 • osmisliti različite sadržaje kondicijske pripreme s obzirom na spol, dob i razinu treniranosti
 • kreirati planove i programe kondicijskog treninga sportaša u različitim sportovima
 • provesti terenska i laboratorijska testiranja u području kondicijskog treninga
 • upotrijebiti različite postupke prevencije sportskih ozljeda
 • opisati osnove rehabilitacije nakon sportskih ozljeda
 • objasniti metode učenja za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • objasniti metode vježbanja za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • analizirati metodičke organizacijske oblike rada za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • analizirati metodičke postupke za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • demonstrirati vježbe za razvoj snage, brzine, agilnosti i izdržljivosti
 • upoznati sa preventivnim programima
 • prepoznati sindrom prenaprezanja

Ishodi učenja preddiplomski stručni studij kineziologije smjer rekreacija i fitnes (stručni prvostupnik kineziologije – trener rekreacije i fitnesa):

 • protumačiti teoreteske osnove i zakonitosti aerobic programa i drugih grupnih oblika vježbanja
 • protumačiti suvremene znanstvene spoznaje u području aerobike i fitnesa
 • demonstrirati odabrane grupne oblike aerobike i grupnih fitnes programa
 • analizirati programe kineziološke rekreacije s obzirom na njihove značajke u pogledu kadrova  i zahtjeva tržišta
 • diskutirati o programima kineziološke rekreacije koji se provode u mjestu stanovanja
 • protumačiti utjecaj tjelesne aktivnosti na fitness i zdravstveni status
 • provesti terenska i laboratorijska testiranja u području aerobike,  fitnesa i rekreacije
 • opisati ključne trendove u razvoju alternativnih (selektivnih) oblika turizma te utjecaj trendova na konkurentnost turističkih destinacija.
 • usporediti masovni turizam s alternativnim (selektivnim) oblicima turizma.
 • objasniti koncept održivog razvoja turizma.
 • objasniti razlike između cjenovne, dohodovne i unakrsne cjenovne elastičnosti potražnje.
 • kategorizirati osnovna i obrtna sredstva te izvore sredstava poduzeća.
 • kategorizirati troškove prema vrstama.
 • izračunati i interpretirati vrijednost poduzeća u skladu sa zadanim parametrima.
 • izračunati veličinu potražnje, ponude i točku ekvilibrija na temelju zadanih parametara.
 • izračunati i interpretirati mjerila uspješnosti poslovanja: proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost

Ishodi učenja preddiplomski stručni studij kineziologije – smjer kineziterapija (stručni prvostupnik kinezilogije – kineziterapeut)

 • definirati i analizirati posturu u kretanju
 • demonstrirati i analizirati mjerenja raspona pokreta
 • analizirati i navesti osnovna obilježja pojedinih pravaca u pedagogiji
 • analizirati i objasniti komunikacijski pristup odgoju
 • razumjeti jednadžbu specifikacije za pojedine kineziološke aktivnosti
 • demonstrirati i analizirati FMS i SFMA testove
 • izraditi izvještaj o provedbi funkcionalne dijagnostike mišićno-koštanog sustava
 • formulirati istraživačke i statističke hipoteze
 • razumijeti zakonitosti rada i oporavka u sportskom treningu
 • analizirati različite modele periodizacije sportskog treninga
 • objasniti uvjete za primjenu temeljnih univarijatnih metoda inferencijalne statistike
 • objasniti razliku između stalnih i obrtnih sredstava sportske organizacije.
 • klasificirati izvore financiranja i troškove sportske organizacije.
 • opisati specifična stanja žena s kojima se najčešće susrećemo u rekreaciji te isplanirati program za iste
 • analizirati razvojne reflekse djece u prvoj godini i napraviti plan stimulirajuće kineziterapije
 • kreirati mjerne instrumente za prikupljanje povratnih informacija motoričkog učenja
 • pokazati sposobnost kreativnog i inovativnog mišljenja kroz primjenu različitih strategija i modela motoričkog učenja

Kolačići (cookies)

Fakultet internetska stranica i sve ostale Fakultet web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Poslužiteljski dnevnici / logovi

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

Slažem se