N A T J E Č A J za izbor nastavnika (M/Ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

Raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika (M/Ž)

  1. nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na određeno vrijeme za 50% radnog odnosa za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Sistematska kineziologija
  2. nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na određeno vrijeme za 50% radnog odnosa za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grane Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost i Kineziologija sporta

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13).,

Pristupnici  uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na uvjete Rektorskog zbora (NN 13/2012) i dodatne uvjete Kineziološkog fakulteta u Splitu, presliku odgovarajuće diplome, presliku domovnice, popis znanstvenih ili stručnih radova i kopije tih radova,  dokaz o državljanstvu, dokaz o radu u nastavi na visokom učilištu u posljednje 3 godine od raspisivanja natječaja od minimalno 300 sati na znanstvenim granama izbora, znanje engleskog jezika, znanje rada na računalu, dokaze o stručnim usavršavanjima iz područja znanstvene grane izbora.

Specifična potrebna znanja iz znanstvene grane:

  • Sistematska kineziologija je područje Kondicijske pripreme sportaša,
  • Kineziologija sporta je područje Ritmičke gimnastike

Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od 30  dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21 000 Split.

 

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.