N A T J E Č A J za izbor (m/ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika (M/Ž)

 

 • u suradničko zvanje i na radno mjesto I vrste asistent na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova i radnih zadataka na grupi predmeta Ritmička gimnastika – jedan izvršitelj

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom  97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17), poželjno je radno iskustvo u nastavi na grupi predmeta Ritmička gimnastika i znanstvena djelatnost u znanstvenom polju kineziologije.

 

 • u suradničko zvanje i na radno mjesto I vrste asistent na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Kineziologija,  znanstvena grana Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost – jedan izvršitelj

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom  97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17), poželjno je radno iskustvo u nastavi, znanstvena djelatnost i stručna usavršavanja u znanstvenom polju kineziologije, grani kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost.

 

 • u suradničko zvanje i na radno mjesto I vrste – poslijedoktorand za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta  za obavljanje poslova i radnih zadataka za grupu predmeta Borilački sportovi  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu -1 izvršitelj

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom  97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17), poželjno je radno iskustvo u nastavi na grupi predmeta Borilački sportovi  i znanstvena djelatnost u znanstvenom polju kineziologije.

 

 • u suradničko zvanje i na radno mjesto I vrste – poslijedoktorand za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta  za obavljanje poslova i radnih zadataka za grupu predmeta Nogometa  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom  97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17), poželjno je radno iskustvo u nastavi na grupi predmeta Nogometa   i znanstvena djelatnost u znanstvenom polju kineziologije

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, preslik odgovarajuće diplome, dokaz o izvrsnosti tijekom studija sukladno članku 97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (prijepis ocjena, nagrade i priznanja, dopunska isprava o studiju ako je imaju), dokaze o radnom iskustvu u nastavi, potvrde o stručnim usavršavanjima, dokaze o znanstvenoj djelatnosti (radovi, potvrde o prisustvovanju znanstvenim skupovima), preslik domovnice/dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

 

 • za izbor na radno mjesto doktoranda iz područja Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Sistematska kineziologija, za rad na HRZZ projektu „Predplanirana i reaktivna agilnost; razvoj i validacija specifičnih metoda mjerenja, utvrđivanje faktora utjecaja i učinkovitost transformacijskih postupaka“ na određeno vrijeme u trajanju od 48 mjeseci, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj

Uvjeti

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te moraju imati završen dodiplomski, preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije (fizičke kulture).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj istovremeno sa svim prilozima.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Uz potpisanu prijavu na natječaj koja treba sadržavati kontakt podatke (adresa, telefon. e-mail), kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o državljanstvu,
 2. preslik diplome ili uvjerenje o završenom studiju,
 3. uvjerenje o prosjeku ocjena studija,
 4. životopis,
 5. popis znanstvenih i stručnih radova i drugih znanstvenih aktivnosti (sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima, sudjelovanje na znanstvenim skupovima, nagrade i priznanja), te preslike objavljenih radova i preslike odgovarajućih potvrda,
 6. dokaz o znanju engleskog jezika,
 7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za pristupnike strane državljane (napredna razina),
 8. dokaze o izvrsnosti tijekom studija (nagrade, priznanja, dokaze o stipendiranju i sl.)
 9. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva.

 

Dokumentacija se predaje u tiskanom i digitalnom obliku (CD, DVD).

Po potrebi, sastavni dio natječajnog postupka biti će intervju s kandidatima o čemu će odlučiti povjerenstvo za izbor temeljem pristiglih prijava.

 

Prijave za sva radna mjesta  dostavljaju se u roku od  30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split, isključivo preporučeno poštom uz naznaku „Prijava na Natječaj za radno mjesto (navesti točan naziv radnog mjesta) – ne otvarati“

 

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 • u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO ZVANJE – za znanstveno područje Društvene znanosti, polje Kineziologija, grana Sistematska kineziologija za predmete: Osnove sistematske kineziologije i Sistematska kineziologija 2.

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na uvjete Rektorskog zbora (NN 13/2012) i   dodatne uvjeta Kineziološkog fakulteta u Splitu, preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice/ dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

 

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split isključivo preporučeno poštom uz naznaku „Prijava na Natječaj (za predavača) – ne otvarati“

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 • Poništenje dijela Natječaja koji je objavljen u Narodnim Novinama broj: 96/18., a odnosi se na natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu  za 45% radnog vremena iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog  polje Kineziologija,  znanstvena grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova i radnih zadataka za grupu  predmeta Nogometa.

 

Kolačići (cookies)

Fakultet internetska stranica i sve ostale Fakultet web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Poslužiteljski dnevnici / logovi

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

Slažem se