N A T J E Č A J za izbor (m/ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika (M/Ž)

 

  • u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova i radnih zadataka na predmetu Sportovi na vodi I (jedan izvršitelj)
  • u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za 45% radnog vremena iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog  polje Kineziologija,  znanstvena grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova i radnih zadataka za grupu  predmeta Nogometa (jedan izvršitelj)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane člankom  97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17),

poželjno je radno iskustvo u nastavi i znanstvena djelatnost u polju kineziologije.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslik odgovarajuće diplome, dokaz o izvrsnosti tijekom studija sukladno članku 97. Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (prijepis ocjena, nagrade i priznanja, dopunska isprava o studiju), dokaze o radnom iskustvu u nastavi, dokaze o znanstvenoj djelatnosti  u polju kineziologije (radovi, potvrde o prisustvovanju znanstvenim skupovima), preslik domovnice/ dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od  30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

  • u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO zvanje za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziološka rekreacija za predmete Osnove kineziološke rekreacije i fitnes i Dijagnostika u kineziološkoj rekreaciji i fitnesu II
  • u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO zvanje za znanstveno područja Društvenih znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Sistematska kineziologija za grupu predmeta Opće kineziologije za predmet Sportski sustavi
  • u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO zvanje za znanstveno područja Društvenih znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Sistematska kineziologija za grupu predmete Kondicijske pripreme sportaša

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na uvjete Rektorskog zbora (NN 13/2012) i   dodatne uvjeta Kineziološkog fakulteta u Splitu, preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice/ dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Kolačići (cookies)

Fakultet internetska stranica i sve ostale Fakultet web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Poslužiteljski dnevnici / logovi

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

Slažem se