Kineziološki fakultet Split

Stručni diplomski studij

Upiši KIFST
Upiši KIFST

Postupak prijave i upisa u  prvu godinu stručnog diplomskog studija kineziologije -akademska godina 2023./2024.

 

1/ UVJETI UPISA

Na stručni diplomski studij pristupnici se upisuju izravno, bez provođenja razredbenog postupka za jedan od četiri smjera: kineziterapija, kondicijska priprema sportaša, sportski trener, rekreacija i fitnes. Upisna kvota je 60, a ukoliko broj prijavljenih bude veći od upisne kvote, sastaviti će se rang-lista temeljem prosjeka ocjena postignutog na prethodnom studiju, sukladno natječaju.

1. Opće pravo upisa (izravni upis) na stručni diplomski studij imaju pristupnici koji su završili odgovarajući prijediplomski stručni studij ili prijediplomski sveučilišni studij kineziologije, s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

Kandidati koji su završili prijediplomski studij kineziologije (i srodni) u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju, trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva (180 ECTS), osim ako Povjerenstvo za stručne studije ne odluči drugačije.

2. Pravo upisa na stručni diplomski studij također ostvaruju i pristupnici koji su završili stručni ili sveučilišni prijediplomski studij, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugog područja uz polaganje razlikovnog programa i prethodno ostvarene posebne uvjete

 (Poveznica: Odluka o posebnim uvjetima, http://strucni.kifst.hr/sites/all/dokumenti/dokumenti/Odluka_o_posebnim_uvjetima_upisa_na_specijalistickom.pdf).

Kandidati koji su prethodni studij završili u inozemstvu, najprije moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

2/ PRIJAVE

Prijave za upis u akademskoj godini 2023./ 2024 traju od 05.09. do 20.10.2023. godine

 • obrazac prijave 
 • kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijska priprema sportaša)
 • dokaz o državljanstvu (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 • rodni list (običan preslik ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 • Dokaz o završenom obrazovanju prema natječaju (potvrda ili diploma – original ili ovjereni preslik)
 • Potvrda o izjednačavanju akademskog ili stručnog naziva (za kandidate koji su završili prijediplomski studij kineziologije (i srodni) u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju)
 • dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (prema uvjetima iz natječaja, za smjer sportski trener)
 • fotokopija važeće osobne iskaznice (u protivnom Potvrda o prebivalištu)
 • Rješenje o kategorizaciji (samo za kandidate iz točke 2)

Kandidati prijave šalju isključivo na e-mail meri@kifst.hr

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima upisa biti će o tome obavješteni putem e-maila.

3/ UPISI

Kandidati koji budu udovoljavali uvjetima za upis trebaju za upis dostaviti:

 • Prijavni list
 • jednu fotografiju (Fotografija mora biti isključivo: veličine 35mm x 45mm, 300×300px ne starija od 6 mjeseci, jer se u protivnom neće moći izdati iksica. Fotografiju je, također, potrebno dostaviti i na e-mail meri@kifst.hr.
 • dokaz o uplati iznosa od 53,09 EUR (400,00 kuna) na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571
 • dokaz o uplati iznosa od 716,70 EUR (5.400,00 kuna) na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR 4124070001100643571)
 • Izjava/Privola
 • Statistički list – ŠV20
 • Upisni list
 • Ugovor (u dva primjerka)
 • rodni list (original ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani)
 • Dokaz o završenom obrazovanju prema natječaju (potvrda ili diploma – original ili ovjereni preslik)
 • Potvrda o izjednačavanju akademskog ili stručnog naziva (za kandidate koji su završili preddiplomski studij kineziologije (i srodni) u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju)-original ili ovjereni preslik

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka= 358,35 eur (2.700,00 kn) kod upisa+179,18 eur (1.350,00 kn) listopad+179,18 eur (1.350,00 kn) do početka ispitnog roka, uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Upisi će se provoditi od 25.10.2023. godine (09.00 do 13.00 sati) u Studentskoj službi za izvanredne (stručne) studije Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6.

Kandidati koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti upisu trebaju gore pobrojanu upisnu dokumentaciju, isprintanu, popunjenu i vlastoručno potpisanu, nakon prihvaćene prijave, u što kraćem roku  dostaviti na e-mail upisi_strucni@kifst.hr, a potom poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Split, Teslina 6, 21000 Split (za studentsku službu-stručni).

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content