Kineziološki fakultet Split

Sveučilišni diplomski studij

Upiši KIFST
Upiši KIFST

Natječaj za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija kineziologije akademska godina 2023/2024

 

UPISNA KVOTA

REDOVITI

IZVANREDNI

UKUPNO

Diplomski studij kineziologije

85+5*

0

90

* kvota za strance

 

UVJETI UPISA

Završen sveučilišni preddiplomski studij kineziologije ili neki srodni s ukupnim brojem od minimalno180 ECTS bodova.

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se jedino u slučaju da je broj prijavljenih pristupnika veći od upisne kvote. Kandidati se rangiraju prema kriteriju izvrsnosti s obzirom na prosjek i nezaostajanje tijekom studija.

PRIJAVE I UPISI

PRIJAVA UPISA

25. I 26.09. do 13.00 sati

RAZREDBENI POSTUPAK i

PRIVREMENA LISTA (po potrebi)

26.09. do 15.00 sati*

ŽALBE (po potrebi)

27.09. u 10.00 sati*

KONAČNA LISTA

27.09. u 11.00 sati*

UPISI

27. do 29.09. od 09.00 do 13.00 sati

  • neće se provoditi ukoliko broj prijavljenih kandidata s uvjetima upisa bude manji od 85+5

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • dokaz o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju (potvrda ili diploma); izvornik ili ovjerena preslika (nije potrebno za kandidate koji su studij završili na KIF Split)
  • dokaz o državljanstvu (nije potrebno za kandidate koji su studij završili na KIF Split)

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu, osim diplome, dužni su dostaviti prijepis ocjena s prosjekom, brojem ECTS bodova (najmanje 180).

Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili u inozemstvu moraju prethodno proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu.

II/ Pristupnici za upis kvoti za strance, uz prijavu prilažu

  • dokaz o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju (diploma)
  • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka studija u RH provedenim pred Sveučilištem u Splitu ili dokaz da je postupak pokrenut
  • dokaz o državljanstvu (hrvatsko ili drugo)
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (najmanje B1 razina)
  • Prilozi prijavi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s prijevodom na hrvatski jezik.

Svi kandidati prijave šalju na e-mail prijemni@kifst.hr.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content