ODLUKA

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

Natječaj se raspisuje za sljedeći programe osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih za poslove:

Trenera/ice vaterpola

Navedeni program obrazovanja odraslih odobren je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: UP/I-602-07/22-01/001, URBROJ: 2181-205-01-01-22-0002 od 18. veljače 2022. godine. Nakon završetka programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).

Uvjeti za upis pristupnika na program su:

Razredbeni postupak:

Uvjet za upis je prijeđeni prag na provjeri demonstracije vaterpolo kraula, vaterpolo bicikle, te dodavanja, primanja lopte te osnovno šutiranje.

IZRAVAN UPIS: vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

Cijena programa obrazovanja odraslih

Cijena programa iznosi: 800,00 EURA, a obuhvaća nastavu, ispite i izdavanje Uvjerenja. Uplata se vrši na IBAN fakulteta: HR4124070001100643571, te se može plaćati u dva obroka uz predočenje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 7 kandidata za program Trenera/ice vaterpola.

Početak programa

Nastava će započeti 15. travnja 2023. godine.

Prijave

Prijave se zaprimaju na Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta u Splitu od 30. siječnja 2023. do 15. ožujka 2023 godine, mailom (meri@kifst.hr), osobno ili putem pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Odsjek za cjeloživotno učenje).

Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu potrebni su:

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak prijavljenih kandidata održati će se 17. ožujka 2023. godine u dogovoru s stručnim voditeljem programa.

Upis kandidata koji zadovolje na razredbenom postupku vršiti će se od 20. ožujka do 10. travnja 2023. (do 13.00h) u Teslinoj 6. Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta.

Kandidati na upis moraju donijeti ili poslati preporučenom poštom:

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content