ODLUKA

O RASPISIVANJU 2. NATJEČAJA  ZA PROGRAM

OBRAZOVANJA ODRASLIH

– trener jedrenja –

 1. Natječaj se raspisuje za Program osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih za poslove trenera/ice: jedrenja.

Navedeni programi obrazovanja odraslih odobren je temeljem Mišljenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (KLASA: 602-07/17-01/106 URBROJ: 332-04-01/4-17-02 Zagreb, 4. svibnja 2017. ) i Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/I-602-07/17-03/00184, URBROJ: 533-25-17-0002)  u skladu sa  Zakonom o obrazovanju odraslih. Nakon završetka programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).

 1. Program se provodi u suradnji Hrvatskog instituta za kineziologiju i sport i Sveučilišta u Splitu, Kineziološkog fakulteta
 2. Uvjeti za upis pristupnika
 1. Razredbeni postupak:

Uvjet za upis je prijeđeni prag na provjeri poznavanja dijelova i opremanja jedrilice, tehnike porinuća, tehnike pristajanja i priveza, tehnike izvlačenja jedrilice. Ispravno korištenje pojasa za spašavanje. Osnovne jedriličarske tehnike, jedrenje uz vjetar i jedrenje niz vjetar. Osnovni jedriličarski manevri, letanje i kruženje. Osnove pravila jedriličarskih natjecanja, pravo puta.

IZRAVAN UPIS: Osobe sa pisanim dokazom o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu, te vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

 1. Cijena programa

Ukupna cijena za trenera/icu jedrenja iznosi 6.000,00 kn, a obuhvaća nastavu, ispite  i izdavanje Uvjerenja.

 1. Uvjeti za pokretanje programa

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 7 kandidata

 1. Početak programa

Nastava će započeti nakon upisa potrebnog broja kandidata

 1. Stručnim voditeljem programa imenuje se

doc. dr.  sc. Ognjen Uljević

e-mail: ognjen.uljevic@kifst.hr

mobitel:+385  95 9063 845

 1. Način realizacije programa

Program osposobljavanja od ukupno 313 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 1. Prijave

Prijave se zaprimaju dostavom upisne dokumentacije (osobno ili  preporučenom poštom) na adresu: Kineziološki  fakultet u Splitu,   Studentska služba,  Teslina  6.,  21000 Split,

 1. Dokumentacija za prijavu
 1. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak prijavljenih kandidata održat će se nakon  prijave minimalnog broj kandidata u Teslinoj 6. U prostorijama Odsjeka za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta u Splitu. Kandidati će biti obavješteni o terminu razredbenog postupka

 1. Upisi

Upis kandidata koji zadovolje na razredbenom postupku vršit će se  u tjednu nakon završetka razredbenog postupka u Teslinoj 6, U Prostorijama Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta.

 1. Upisna dokumentacija

Kandidati na upis moraju osobno predati ili poslati preporučenom poštom: