Split, 23. 03. 2022.

 

Na prijedlog Odsjeka za cjeloživotno učenje i u skladu s odredbama članka 12. stavka 3. Pravilnika o izradi i vrednovanju programa cjeloživotnog učenja na Kineziološkom fakultetu u Splitu i članka 51. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 23.03.2022.  donijelo je

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

Natječaj se raspisuje za sljedeće programe osposobljavanja u okviru obrazovanja odraslih za poslove:

Trenera/ice vaterpola

Navedeni program obrazovanja odraslih odobren je od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te podliježe Zakonu o obrazovanju odraslih. Nakon završetka programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju (Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih).

 

Uvjeti za upis pristupnika na program su:

 

Razredbeni postupak:

Uvjet za upis je prijeđeni prag na provjeri demonstracije vaterpolo kraula, vaterpolo bicikle, te dodavanja, primanja lopte te osnovno šutiranje.

IZRAVAN UPIS: vrhunski sportaši kategorizirani pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

 

Cijena programa obrazovanja odraslih

Cijena programa iznosi:

6.000,00 kn, a obuhvaća nastavu, ispite i izdavanje Uvjerenja

Program se pokreće ako se prijavi minimalno 10 kandidata za program Trenera/ice vaterpola.

 

Početak programa

Nastava će započeti 4. lipnja 2022. godine.

 

Prijave

Prijave se zaprimaju na Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta u Splitu od 24. ožujka 2022. do 24. svibnja 2022 godine, osobno ili putem pošte na adresu Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split (Odsjek za cjeloživotno učenje).

 

Dokumentacija za prijavu

Za valjanu prijavu potrebni su:

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak prijavljenih kandidata održati će se 29. svibnja 2022. godine u Teslinoj 6. na Odsjeku za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta  u Splitu.

 

Upisi

Upis kandidata koji zadovolje na razredbenom postupku vršiti će se od 31. svibnja do 3. lipnja 2022. (do 13.00h) u Teslinoj 6. Odsjek za cjeloživotno učenje Kineziološkog fakulteta.

 

Upisna dokumentacija 

Kandidati na upis moraju donijeti ili poslati preporučenom poštom:

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content